ใต้ร่มบุญ

ใต้ร่มบุญ

เนื้อเพลง ใต้ร่มบุญ

……….
ดนตรี..10..Bars
8…9…10
โอ โอ๊โอโอโอ๊ละหนอ
โอ๊โอโอโอ๊ละหนอ
ร่มบุญพ่อขุนหลั่งริน
ดนตรี..6..Bars
4…5…6
แผ่นดินร่มเย็น
เป็นที่อยู่กินถิ่นฐาน
เหนือใต้กลางไทยอีสาน
ล้วนรอยเท้าพ่อ
เดินย่ำฝากไว้
หน้าพ่อเปื้อนเหงื่อ
ก็เพื่อลูกมีชีวิตสดใส
น้ำใจของพ่อยิ่งใหญ่
เหมือนสายน้ำ
แห่งเมตตาท่วมท้น
สายตายาวไกล
ทอดไปทั่วผืนแผ่นดิน
ทุกข์ใดแว่วมาให้ยิน
พ่อช่วยขจัดได้ทุกแห่งหน
ให้ลูกมีกิน
มีอยู่พอเพียง
พ้นความขัดสน
ชี้ทางให้ลูกทุกคน
ก้าวพ้นจากความยากเข็ญ
ดนตรี..4..Bars
2…3…4
ยามใดเมืองบ้าน
มีเพทภัย พ่อดับไฟ
ร้อนให้กลับเย็น
เป็นร่มบุญ
ที่ลูกลูกได้เห็น
พ่อเพียรสร้างไม่ห่างเว้น
ก้าวผ่านทุกข์เข็ญ
ด้วยบุญพ่อคอยคุ้มครอง
พ่อเราเหนื่อยล้า
สายตาเฝ้าคอยห่วงใย
ถ้าลูกสร้างความวุ่นวาย
หัวใจพ่อคงช้ำหม่นหมอง
รักกันไว้เถิด
บอกลูกไทยร่วมใจใฝ่ปอง
หลอมรวมดวงใจทุกห้อง
ทำดีแทนคุณพ่อเรา
……………………….