ใช้ได้เลย

ใช้ได้เลย

เนื้อเพลง ใช้ได้เลย

ของดีไม่ดี
แค่ดูไม่รู้หรอก.
ของปลอมก็มี
ต้องดูให้ดีนะ.
ว่ากันว่าดี
แล้วถ้าไม่ดีล่ะ.
นึกว่าไม่ดี
แล้วดีก็มีนะ
……..
ผมดีกับคุณ
นะคุณก็รู้อยู่.
ที่ยังไม่รู้
ก็เขาน่ะดีไหม.
ชัดเจนอย่างนี้
แล้วคุณจะเลือกใคร.
ถ้าลองผิดไป
เสียใจไม่ดีนะ.
.ชี้ที่ผม เลย
เอา ไปเลย ไม่ต้องลอง
ผมน่ะของ จริงอยู่แล้ว
ใช้ได้เลย
ไม่ต้องลอง
ให้อารมณ์เสีย
ใช้ได้เลย
ได้อย่างใจ เลย ล่ะทีเนี้ย
อย่างคุณ
จะมัวลอง อยู่ทำไม
(ใช้ได้เลย)
หน้าตาท่าทาง
เหมือนยังไม่แน่ใจ.
ที่ผมพูดไป
ไม่เชื่อก็ได้นะ.
ถ้าคุณอยากลอง
ก็ลองให้แน่ใจ.
ถ้าลองผิดไป
ก็รีบกลับมานะ.
.ชี้ที่ผม เลย
เอา ไปเลย ไม่ต้องลอง
ผมน่ะของ จริงอยู่แล้ว
ใช้ได้เลย
ไม่ต้องลอง
ให้อารมณ์เสีย
ใช้ได้เลย
ได้อย่างใจ เลย ล่ะทีเนี้ย
อย่างคุณ
จะมัวลอง อยู่ทำไม
(ใช้ได้เลย)
….ดนตรี….
ใช้ได้เลย
ไม่ต้องลอง
ให้อารมณ์เสีย
ใช้ได้เลย
ได้อย่างใจ เลย ล่ะทีเนี้ย
อย่างคุณ
จะมัวลอง อยู่ทำไม
ใช้ได้เลย
ไม่ต้องลอง
ให้อารมณ์เสีย
ใช้ได้เลย
ได้อย่างใจ เลย ล่ะทีเนี้ย
อย่างคุณ
จะมัวลอง อยู่ทำไม
..(ใช้ได้เลย)