ใช่เธอหรือเปล่า

ใช่เธอหรือเปล่า

เนื้อเพลง ใช่เธอหรือเปล่า

(ใช่เธอหรือเปล่าไม่รู้
ใช่เธอหรือเปล่าไม่รู้
ใช่เธอหรือเปล่าไม่รู้
ใช่เธอหรือเปล่าไม่รู้)

เป็นๆ อะไรหัวใจมันชักจะแปลกไป
เจอเธอทีไรก็สับสน
ก็หวั่นไหว
เพ้อ แล้วก็เพ้อ
แค่เธอมาทักไม่เท่าไร
ใจลอยไปไกล
อยู่ที่ไหนก็ยังไม่รู้

กับแต่ก่อนที่พบใครไม่เคยหวั่นไหว
แต่พอเจอเธอแล้วใจเฝ้าคอยแต่เพ้อ

(ใช่เธอหรือเปล่าไม่รู้ )
ฉันหวังว่าเธอคือคนนั้น
(ใช่เธอหรือเป็นเพียงฝัน )
ก็หวังว่าคงจะใช่เธอ
(ใช่เธอหรือเปล่าไม่รู้ )
ฉันรู้แค่ใจบอกฉันมา
ว่าใช่เธอคนที่ฝัน
เพราะทั้งหัวใจฉันมีเธอ

( I wanna do I wanna do)

รู้ก็ไม่รู้ว่าเธอจะรักกันบ้างไหม
ใจเธอมีใครอยู่บ้างไหมก็ไม่รู้
ฝันได้แค่ฝัน ให้เธอกระซิบข้างๆ หู
รอให้เธอมาบอกว่ารัก รักกันสักครั้ง

กับแต่ก่อนที่พบใครไม่เคยหวั่นไหว
แต่พอเจอเธอแล้วใจเฝ้าคอยแต่เพ้อ

(ใช่เธอหรือเปล่าไม่รู้ )
ฉันหวังว่าเธอคือคนนั้น
(ใช่เธอหรือเป็นเพียงฝัน )
ก็หวังว่าคงจะใช่เธอ
(ใช่เธอหรือเปล่าไม่รู้ )
ฉันรู้แค่ใจบอกฉันมา
ว่าใช่เธอคนที่ฝัน
เพราะทั้งหัวใจฉันมีเธอ

( ใช่เธอหรือเปล่าไม่รู้
ใช่เธอหรือเปล่าไม่รู้
ใช่เธอหรือเปล่าไม่รู้
ใช่เธอหรือเปล่าไม่รู้
ใช่เธอหรือเปล่าไม่รู้
ใช่เธอหรือเปล่าไม่รู้ )

กับแต่ก่อนที่พบใครไม่เคยหวั่นไหว
แต่พอเจอเธอแล้วใจเฝ้าคอยแต่เพ้อ

(ใช่เธอหรือเปล่าไม่รู้ )
ฉันหวังว่าเธอคือคนนั้น
(ใช่เธอหรือเป็นเพียงฝัน )
ก็หวังว่าคงจะใช่เธอ
(ใช่เธอหรือเปล่าไม่รู้ )
ฉันรู้แค่ใจบอกฉันมา
ว่าใช่เธอคนที่ฝัน
เพราะทั้งหัวใจฉันมีเธอ

(ใช่เธอหรือเปล่าไม่รู้ )
ฉันหวังว่าเธอคือคนนั้น
(ใช่เธอหรือเป็นเพียงฝัน )
ก็หวังว่าคงจะใช่เธอ
(ใช่เธอหรือเปล่าไม่รู้ )
ฉันรู้แค่ใจบอกฉันมา
ว่าใช่เธอคนที่ฝัน
เพราะทั้งหัวใจฉันมีเธอ