ใจ๋ใจอยู่ไหน

ใจ๋ใจอยู่ไหน

เนื้อเพลง ใจ๋ใจอยู่ไหน

ดนตรี 7 ห้อง..6…
7… อยู่ในกระเป๋า
อยู่ในทะเลใหญ่
อยู่กันตรงไหน หนา..
อยู่กับคนนั้น อยู่กับผู้ใดเอ่ย
อยู่กับคนไหน หนา..
ไหนไหน
ใจอ่ะอยู่ที่ไหนไหน เธอลองบอก
ไหนไหน ใจเธออยู่ที่ไหน
ไหนไหน เอาให้ใครที่ไหนไหน
เธอจงบอก
ไหนไหน ใจเธออยู่ที่ไหน
จะมองทางซ้าย ก็ไม่อยู่
จะมองทางขวา ก็ไม่อยู่
ข้างหน้าข้างหลัง ไม่เจออะไร
ไม่อยู่ตรงนี้ ที่เคยอยู่
ไม่อยู่ตรงนั้น ที่เคยอยู่
ก็ใจเธอนั้น ไม่รู้อยู่ไหน
อยู่ในกระเป๋า
อยู่ในทะเลใหญ่
อยู่กันตรงไหน หนา..
อยู่กับคนนั้น อยู่กับผู้ใดเอ่ย
อยู่กับคนไหน หนา..
ไหนไหน
ใจอ่ะอยู่ที่ไหนไหน เธอลองบอก
ไหนไหน ใจเธออยู่ที่ไหน
ไหนไหน เอาให้ใครที่ไหนไหน
เธอจงบอก
ไหนไหน ใจเธออยู่ที่ไหน
เก็บไปตอนไหน ก็ไม่บอก
เก็บเอาไปไหน ก็ไม่บอก
ก็เลยต้องถาม เพราะไม่เข้าใจ
ก็ใจของฉัน มันยังอยู่
ก็อยู่ตรงนั้น ที่เธออยู่
แต่ใจเธอนั้น ไม่รู้อยู่ไหน
จะไป จะไปหา จะไปหา
จะไปหา จะไปหา จะไปหา
ไปให้เจอ ว่าใครเอาใจเธอไป
จะไป จะไปหา จะไปหา
จะไปหา จะไปหา จะไปหา
ไปให้เจอ ว่าใครเอาใจเธอไป
ดนตรี 12 ห้อง..11…
12… ไหนไหน
ใจอ่ะอยู่ที่ไหนไหน เธอลองบอก
ไหนไหน ใจเธออยู่ที่ไหน
ไหนไหน เอาให้ใครที่ไหนไหน
เธอจงบอก
ไหนไหน ใจเธออยู่ที่ไหน
จะไป จะไปหา จะไปหา
จะไปหา จะไปหา จะไปหา
ไปให้เจอ ว่าใครเอาใจเธอไป
จะไป จะไปหา จะไปหา
จะไปหา จะไปหา จะไปหา
ไปให้เจอ ว่าใครเอาใจเธอไป
จะไป จะไปหา จะไปหา
จะไปหา จะไปหา จะไปหา
ไปให้เจอ ว่าใครเอาใจเธอไป
จะไป จะไปหา จะไปหา
จะไปหา จะไปหา จะไปหา
ไปให้เจอ ว่าใครเอาใจเธอไป
ไหนไหน ใจเธออยู่ที่ไหน..