ใจโด่เด่

ใจโด่เด่

เนื้อเพลง ใจโด่เด่

ดั่งเรือน้อย ลอยตามสายน้ำ
ขาดผู้เคยนำ พาพ้นทะเล..
หลายชีวิตจึงต้องหันเห..
ลอยตามทะเล โด่เด้ตามคลื่นลม
เปรียบชีวิต ที่ขาดหางเสือ
เหลือแต่หัวเรือ ที่ใกล้จะจม..
ต่อไปนี้ ใจต้องขื่นขม..
ร้องไห้ระงม ทับถม กำลังใจ
ใจโด่เด่ ไม่มี ใครช่วยเรา
ดิ้น ด๊าวด่าว จบที จะได้ไหม
ให้เป็นแค่ ความฝัน ตื่นแล้ว
ให้พบวันใหม่ อย่าให้ใจ
ฉันมัน โด่เด่เลย…
ดินซึมน้ำ ฝนตกฟ้าใส
ขาดคู่เคยใกล้ ชื่นใจเหมือนเคย..
ต่อไปนี้โดดเดี่ยวแล้วเอย..
โด่เด่ตามเคย หมดเล๊ย
ยืน..โด่เด่..(ดนตรี)….
……………….
ใจโดเด่ ไม่มีใคร ช่วยเรา
ดิ้นด๊าวด่าว จบที จะได้ไหม
ให้เป็นแค่ ความฝัน ตื่นแล้ว
ให้พบวันใหม่ อย่าให้ใจ
ฉันมัน โด่เด่เลย…
ดินซึมน้ำ ฝนตกฟ้าใส
ขาดคู่เคยใกล้ ชื่นใจเหมือนเคย..
ต่อไปนี้โดดเดื่ยวแล้วเอย..
โด่เด่ตามเคย หมดเล๊ย
ยืน..โด่เด่…