ใจเธอใจฉัน

ใจเธอใจฉัน

เนื้อเพลง ใจเธอใจฉัน

(ช.) ใจฉันมีแต่เธอ มีแต่เธอคนเดียว

นอกจากเธอไม่แลเหลียวใคร

(ญ.) ส่วนใจฉันก็มีแต่เธอ

มีแต่เธอทุกห้องดวงใจ

จะอย่างไรมิแปรฤทัยเปลี่ยนผัน

(ช.) อาทิตย์จะสิ้นแสง

โลกแล้งแห้งปานใด

ไม่อาจเปลี่ยนใจฉันนั้น

(ญ.) ต่อให้ดินฟ้าพังทลาย

โลกสลายฉันนี้ไม่หวั่น

ไม่มีวันฉันจะผันแปรผิดใจ

(ช.ญ.) ใจสองเรา เคล้าคลอกัน

คงนิรันดร์ จนฟ้าดินมลายไป

เราซึ้งกัน มั่นฤทัย ไม่มีใครรู้ใจเท่าเรา

(ช.) ใจฉันมีแต่เธอ มีแต่เธอคนเดียว

นอกจากเธอไม่แลเหลียวใคร

(ญ.) ส่วนใจฉันก็มีแต่เธอ

มีแต่เธอทุกห้องดวงใจ

(ช.ญ.) จะอย่างไร มิมีวันคล้ายใจกัน