ใจเธอดั่งทะเล [หยินเหอ]

ใจเธอดั่งทะเล [หยินเหอ]

ฟังเพลง ใจเธอดั่งทะเล [หยินเหอ]

เนื้อเพลง ใจเธอดั่งทะเล [หยินเหอ]

หมอง หม่น หมดหน ทาง
เหมือน ดัง
ลอยคว้าง อยู่กลางทะเล
มอง ฟ้า ยังว้า เหว่
คลื่นลม เห่
ห่างเห พเน จร
ใจเธอเป็น ดั่งทะเลลึก
ยากจะหยั่ง ถึง
ซัดลอยคลื่น ลมพัดอื้ออึง
ไม่เคยแน่ นอน
แปรปรวนรวนเร จนใจรัก
แทบจะขาด รอน
ซับซ้อนวกวน จนไม่อาจ
จะพรรณา
หนาว เหน็บ เจ็บหัว ใจ
พ้น ไป
คงได้ แต่หยดน้ำ ตา
เมื่อ ความรัก มันไร้ ค่า
ขอลา ก่อน
ลาแล้ว คนใจรวน เร
ใจเธอเป็น ดั่งทะเลลึก
ยากจะหยั่ง ถึง
ซัดลอยคลื่น ลมพัดอื้ออึง
ไม่เคยแน่ นอน
แปรปรวนรวนเร จนใจรัก
แทบจะขาด รอน
ซับซ้อนวกวน จนไม่อาจ
จะพรรณา

ใจเธอเป็น ดั่งทะเลลึก
ยากจะหยั่ง ถึง
ซัดลอยคลื่น ลมพัดอื้ออึง
ไม่เคยแน่ นอน
แปรปรวนรวนเร จนใจรัก
แทบจะขาด รอน
ซับซ้อนวกวน จนไม่อาจ
จะพรรณา