ใจบางๆ

ใจบางๆ

เนื้อเพลง ใจบางๆ

ไม่ได้เก่งมาจากไหน
ผู้หญิงคนหนึ่ง
ก็มีเพียงหนึ่งหัวใจ.
หากจะบีบก็ตาย
เหมือนลูกไก่อยู่ในกำมือ
ของเธอ
ถึงบางทีอาจดูก้าวร้าว
หรือบางคราวอาจดูเข็มแข็ง
ถ้าทิ้งกันฉันคงสิ้นแรง สิ้นใจ
.หัวใจฉัน บางๆ
ไม่มีทางรับมือ
ขึ้นชื่อว่าผู้หญิง
ก็คือผู้หญิงต้องเข้าใจ
รู้เพียงคำ ว่ารัก
ไม่รู้จักคำว่าลา
สงสารฉันเถิดหนา
ไม่ได้ต่อรอง
แต่ขอร้องเธออย่าทิ้งฉันไป.
.ไม่ได้เก่งมาจากไหน
จะลบความจำ
ล้างเธอออกจาก หัวใจ.
รวดเร็วเกินต้องกลัว
กลัวเหลือเกิน
ขาดเธอต้องเดินเช่นไร
ถึงบางทีอาจดูก้าวร้าว
หรือบางคราวอาจดูเข็มแข็ง
ถ้าทิ้งกันฉันคงสิ้นแรง สิ้นใจ
.หัวใจฉัน บางๆ
ไม่มีทางรับมือ
ขึ้นชื่อว่าผู้หญิง
ก็คือผู้หญิงต้องเข้าใจ
รู้เพียงคำ ว่ารัก
ไม่รู้จักคำว่าลา
สงสารฉันเถิดหนา
ไม่ได้ต่อรอง
แต่ขอร้องเธออย่าทิ้งฉันไป.
จะทำ อะไรก็ดูขวางตา
พูดจาก็ไม่เข้าที
ทำดีที่สุดแล้ว
อยากให้เธอรัก
อยากให้เราเหมือนเดิม ฮือ
.หัวใจฉัน บางๆ
ไม่มีทางรับมือ
ขึ้นชื่อว่าผู้หญิง
ก็คือผู้หญิงต้องเข้าใจ
รู้เพียงคำ ว่ารัก
ไม่รู้จักคำว่าลา
สงสารฉันเถิดหนา
ไม่ได้ต่อรอง
แต่ขอร้องเธออย่าทิ้งฉันไป.
.หัวใจฉัน บางๆ
ไม่มีทางรับมือ
ขึ้นชื่อว่าผู้หญิง
ก็คือผู้หญิงต้องเข้าใจ
รู้เพียงคำ ว่ารัก
ไม่รู้จักคำว่าลา
สงสารฉันเถิดหนา
ไม่ได้ต่อรอง
แต่ขอร้องเธออย่าทิ้งฉันไป
ขอร้องเธออย่าทิ้งฉันไป