ใจบางบาง

เนื้อเพลง ใจบางบาง

ไม่ได้เก่งมาจากไหน

ผู้หญิงคนนึงก็มีเพียงหนึ่งหัวใจ

หากจะบีบก็ตาย

เหมือนลูกไก่อยู่ในกำมือของเธอ

ถึงบางทีอาจดูก้าวร้าว

หรือบางคราวอาจดูเข็มแข็ง

ถ้าทิ้งกันฉันคงสิ้นแรงสิ้นใจ

หัวใจฉันบางๆ ไม่มีทางรับมือ

ขึ้นชื่อว่าผู้หญิงก็คือผู้หญิงต้องเข้าใจ

รู้เพียงคำว่ารัก ไม่รู้จักคำว่าลา

สงสารฉันเถิดหนาไม่ได้ต่อรอง

แต่ขอร้องเธออย่าทิ้งฉันไป

ไม่ได้เก่งมาจากไหน

จะลบความจำล้างเธอออกจาก…หัวใจ

รวดเร็วเกินตั้งตัว

กลัวเหลือเกินขาดเธอจะเดินเช่นไร

ถึงบางทีอาจดูก้าวร้าว

หรือบางคราวอาจดูเข็มแข็ง

ถ้าทิ้งกันฉันคงสิ้นแรงสิ้นใจ

หัวใจฉันบางๆ ไม่มีทางรับมือ

ขึ้นชื่อว่าผู้หญิงก็คือผู้หญิงต้องเข้าใจ

รู้เพียงคำว่ารัก ไม่รู้จักคำว่าลา

สงสารฉันเถิดหนาไม่ได้ต่อรอง

แต่ขอร้องเธออย่าทิ้งฉันไป

จะทำอะไรก็ดูขวางตา พูดจาก็ไม่เข้าที

ทำดีที่สุดแล้ว อยากให้เธอรัก

อยากให้เราเหมือนเดิม

หัวใจฉันบางๆ ไม่มีทางรับมือ

ขึ้นชื่อว่าผู้หญิงก็คือผู้หญิงต้องเข้าใจ

รู้เพียงคำว่ารัก ไม่รู้จักคำว่าลา

สงสารฉันเถิดหนาไม่ได้ต่อรอง

แต่ขอร้องเธออย่าทิ้งฉันไป

หัวใจฉันบางๆ ไม่มีทางรับมือ

ขึ้นชื่อว่าผู้หญิงก็คือผู้หญิงต้องเข้าใจ

รู้เพียงคำว่ารัก ไม่รู้จักคำว่าลา

สงสารฉันเถิดหนาไม่ได้ต่อรอง

แต่ขอร้องเธออย่าทิ้งฉันไป