ใจคน

เนื้อเพลง ใจคน

ดนตรี 12 Bars..11…
12… ใจ นั้น ก็มี ทั้งแกร่ง
มี เหมือนกัน ที่ อ่อน–ล้า
เจอ ของที่ดี ก็ดี
เจอ ไม่ดี ก็ เกิด น้ำ–ตา
อะไร จะเป็น มัน ก็ต้อง เป็น–ไป
มีแรง กดดัน มัน ก็ย่อม รินไหล
เสีย น้ำตา ไม่กี่–หยด
ล้าง หัวใจ ที่เก็บ–กด
ล้าง รอยเดิม ให้จาง–หาย
เสีย น้ำตา ไม่กี่–หยด
ล้าง หัวใจ ให้หมด–จด
พร้อม เดินทาง ในวัน ใหม่
ใคร ก็ ต้องมี น้ำตา
ธรรม–ดา เมื่อ อ่อน–ไหว
เพียง แค่ ให้ใจ รู้–จริง
มัน ไม่ใช่ เป็นสิ่ง ต้อง–อาย
อะไร จะเป็น มัน ก็ต้อง เป็น–ไป
มีแรง กดดัน มัน ก็ย่อม รินไหล
เสีย น้ำตา ไม่กี่–หยด
ล้าง หัวใจ ที่เก็บ–กด
ล้าง รอยเดิม ให้จาง–หาย
เสีย น้ำตา ไม่กี่–หยด
ล้าง หัวใจ ให้หมด–จด
พร้อม เดินทาง ในวัน ใหม่
เสีย น้ำตา ไม่กี่–หยด
ล้าง หัวใจ ที่เก็บ–กด
ล้าง รอยเดิม ให้จาง–หาย
เสีย น้ำตา ไม่กี่–หยด
ล้าง หัวใจ ให้หมด–จด
พร้อม เดินทาง ในวัน ใหม่
ดนตรี 10 Bars..9…
10… เสีย น้ำตา ไม่กี่–หยด
ล้าง หัวใจ ที่เก็บ–กด
ล้าง รอยเดิม ให้จาง–หาย
เสีย น้ำตา ไม่กี่–หยด
ล้าง หัวใจ ให้หมด–จด
พร้อม เดินทาง ในวัน ใหม่
เสีย น้ำตา ไม่กี่–หยด
ล้าง หัวใจ ที่เก็บ–กด
ล้าง รอยเดิม ให้จาง–หาย
เสีย น้ำตา ไม่กี่–หยด
ล้าง หัวใจ ให้หมด–จด
พร้อม เดินทาง ในวัน ใหม่