ใครนะพูดจัง

ใครนะพูดจัง

ฟังเพลง ใครนะพูดจัง

เนื้อเพลง ใครนะพูดจัง

เมื่อก่อนนั้น ใครกันหนอที่บอก
ที่บอกไว้ ว่าจะรักตลอดไป
จะดูแลหัวใจ จะดูแลหัวใจ
ไม่มีทางคิด ทำลาย
มันใครหนอ ช่วยกันนึกให้หน่อย
ที่พูดไว้ ว่าจะรักไม่จืดจาง
จะเอาใจทุกสิ่ง จะเอาใจทุกอย่าง
บอกกันทุกวัน
พูดจัง พูดจัง เจอทีไรก็พูดจัง พูดจัง
บอกว่าเราจะไปด้วยกันอย่างงั้น
ไปด้วยกันอย่างงี้ ไม่มีห่างเลยซักครั้ง
ก็ยังฟังอยู่เป็นประจำ ย้ำว่ารักเสมอ
ย้ำกันบ่อยจนเชื่อใจ
ก็ใครนะ ใครนะ
พูดมาปาวปาวน่ะคนไหน ใครนะ
ใครนะ ใครนะ
พูดมาปาวปาวน่ะตอนเนี้ยะ ไปไหน

มันใครหนอ ช่วยกันนึกให้หน่อย
ที่พูดไว้ ว่าจะรักไม่จืดจาง
จะเอาใจทุกสิ่ง จะเอาใจทุกอย่าง
บอกกันทุกวัน
พูดจัง พูดจัง เจอทีไรก็พูดจัง พูดจัง
บอกว่าเราจะไปด้วยกันอย่างงั้น
ไปด้วยกันอย่างนี้ ไม่มีห่างเลยซักครั้ง
ก็ยังฟังอยู่เป็นประจำ ย้ำว่ารักเสมอ
ย้ำกันบ่อย จนเชื่อใจ
ก็ใครนะ ใครนะ
พูดมาปาวปาวน่ะคนไหน ใครนะ
ใครนะ ใครนะ
พูดมาปาวปาวน่ะตอนเนี้ยะ ไปไหน
ก็ใครนะ ใครนะ
พูดมาปาวปาวน่ะคนไหน ใครนะ
ใครนะ ใครนะ
พูดมาปาวปาวน่ะคนไหน ใครนะ
ใครนะ ใครนะ
พูดมาปาวปาวน่ะตอนเนี้ยะ ไปไหน