ใกล้ตัว (Behalf)

ใกล้ตัว (Behalf)

เนื้อเพลง ใกล้ตัว (Behalf)

แน่นอนว่าใจฉัน ปวดร้าว ต้องการใครสักคน ในตอนนี้
ความจริงที่ฉันเจอ เกินจะรับไหว มองไปทางใด

มองไปก็ไม่มีใครเหลือ สักคนเขามาคอยเข้าใจ
คนตั้งมากมาย แต่ทำให้โดดเดี่ยวขนาดนี้
ไขว่คว้าใครสักคน ทั้งที่มีคน คนหนึ่ง อยู่ข้างกาย

เขายังรออยู่ แม้ว่าเคยผิดหวังแค่ไหน
ก็ยังจะพร้อมอภัย พร้อมเข้ามากอด ในวันที่เสียใจ
เขายังคงอยู่ พร้อมจะเดินกับฉันตอนนี้
ยิ่งไปกว่านั้น คือยังมีกันและกัน เหมือนเดิม

จากที่ฉันเคยมองว่าคนใกล้ตัว หายไป
ทำให้ฉันเข้าใจ ในตอนนี้ ว่าฉันคิดไปเอง

ที่มองว่าไม่มีใครเหลือ สักคนเขามาคอยเข้าใจ
คนตั้งมากมาย และยังโหยหาใครสักคน

เขายังรออยู่ แม้ว่าเคยผิดหวังแค่ไหน
ก็ยังจะพร้อมอภัย พร้อมเข้ามากอด ในวันที่เสียใจ
เขายังคงอยู่ พร้อมจะเดินกับฉันตอนนี้
ยิ่งไปกว่านั้น คือยังมีกันและกัน เหมือนเดิม

เขายังรออยู่ แม้ว่าเคยผิดหวังแค่ไหน
ก็ยังจะพร้อมอภัย พร้อมเข้ามากอด ในวันที่เสียใจ
เขายังคงอยู่ พร้อมจะเดินกับฉันตอนนี้
ยิ่งไปกว่านั้น คือยังมีกันและกัน เหมือนเดิม