โอ๊ะ โอ๊ะ โอ

โอ๊ะ โอ๊ะ โอ

เนื้อเพลง โอ๊ะ โอ๊ะ โอ

…โอ๊ะ โอ๊ะ โอ อ่ะน่ะ
โอ๊ะ โอ๊ะ โอ
จะโอ๋ให้เธอหาย
ก็ขอให้ขวัญเธอคืนมา
โอ๊ะ โอ๊ะ โอ อ่ะน่ะ
โอ๊ะ โอ๊ะ โอ
พรุ่งนี้ยังมีที่ดีกว่า
ฟ้ายังสวยอยู่
เธอดูสิฟ้ายังสวยอยู่
ดาวเป็นล้านดวงก็แจ่มตา
ฟ้ายังสวยอยู่
เธอดูสิฟ้ายังสวยอยู่
เดือนที่สวยเด่นก็จ้องมา
.ฟ้า อาจมีฝนในบางที
เธอก็รู้ดีไม่ช้าก็มีวันฝนซา
โอ๋ ส่งเป็นเสียงให้คนดี
เพลงๆนี้ให้เธอนะ
โอ๊ะ โอ๊ะ โอ อ่ะน่ะ
โอ๊ะ โอ๊ะ โอ
จะโอ๋ให้เธอหาย
ก็ขอให้ขวัญเธอคืนมา
โอ๊ะ โอ๊ะ โอ อ่ะน่ะ
โอ๊ะ โอ๊ะ โอ
พรุ่งนี้ยังมีที่ดีกว่า
….ดนตรี…..
ฟ้ายังสวยอยู่
เธอดูสิฟ้ายังสวยอยู่
ดาวเป็นล้านดวงก็แจ่มตา
ฟ้ายังสวยอยู่
เธอดูสิฟ้ายังสวยอยู่
เดือนที่สวยเด่นก็จ้องมา
.ฟ้า อาจมีฝนในบางที
เธอก็รู้ดีไม่ช้าก็มีวันฝนซา
โอ๋ ส่งเป็นเสียงให้คนดี
เพลงๆนี้ให้เธอนะ
Eh Eh O E Yeah Eh Eh O
จะโอ๋ให้เธอหาย
ก็ขอให้ขวัญเธอคืนมา
Eh Eh O E Yeah Eh Eh O
พรุ่งนี้ยังมีที่ดีกว่า
Eh Eh O E Yeah Eh Eh O
นา นา น้า นา น้า นา นา
Eh Eh O E Yeah Eh Eh O
นา นา น้า นา น้า นา นา
Eh Eh O E Yeah Eh Eh O
นา นา น้า นา น้า นา นา
Eh Eh O E Yeah Eh Eh O
นา นา น้า นา น้า นา นา
โอ๊ะ โอ๊ะ โอ อ่ะน่ะ
โอ๊ะ โอ๊ะ โอ
จะโอ๋ให้เธอหาย
ก็ขอให้ขวัญเธอคืนมา
โอ๊ะ โอ๊ะ โอ อ่ะน่ะ
โอ๊ะ โอ๊ะ โอ
พรุ่งนี้ยังมีที่ดีกว่า
Eh Eh O E Yeah Eh Eh O
จะโอ๋ให้เธอหาย
ก็ขอให้ขวัญเธอคืนมา
Eh Eh O E Yeah Eh Eh O
พรุ่งนี้ยังมีที่ดีกว่า