โอ๊ะ..โอ๊ะ..โอ๋

โอ๊ะ..โอ๊ะ..โอ๋

เนื้อเพลง โอ๊ะ..โอ๊ะ..โอ๋

โอ๊ะ โอ๊ะ โอ อ่ะน่ะ โอ๊ะ โอ๊ะ โอ

จะโอ๋ให้เธอหาย ก็ขอให้ขวัญเธอคืนมา

โอ๊ะ โอ๊ะ โอ อ่ะน่ะ โอ๊ะ โอ๊ะ โอ

พรุ่งนี้ยังมีที่ดีกว่า

ฟ้ายังสวยอยู่ เธอดูสิฟ้ายังสวยอยู่

ดาวเป็นล้านดวงก็แจ่มตา

ฟ้ายังสวยอยู่ เธอดูสิฟ้ายังสวยอยู่

เดือนที่สวยเด่นก็จ้องมา

ฟ้า…อาจมีฝนในบางที

เธอก็รู้ดี ไม่ช้าก็มีวันฝนซา

โอ๋…ส่งเป็นเสียงให้คนดี

เพลงเพลงนี้ให้เธอนะ

โอ๊ะ โอ๊ะ โอ อ่ะน่ะ โอ๊ะ โอ๊ะ โอ

จะโอ๋ให้เธอหาย ก็ขอให้ขวัญเธอคืนมา

โอ๊ะ โอ๊ะ โอ อ่ะน่ะ โอ๊ะ โอ๊ะ โอ

พรุ่งนี้ยังมีที่ดีกว่า

ฟ้ายังสวยอยู่ เธอดูสิฟ้ายังสวยอยู่

ดาวเป็นล้านดวงก็แจ่มตา

ฟ้ายังสวยอยู่ เธอดูสิฟ้ายังสวยอยู่

เดือนที่สวยเด่นก็จ้องมา

ฟ้า…อาจมีฝนในบางที

เธอก็รู้ดี ไม่ช้าก็มีวันฝนซา

โอ๋…ส่งเป็นเสียงให้คนดี

เพลงเพลงนี้ให้เธอนะ

Eh EH O E Yeah Eh Eh O

จะโอ๋ให้เธอหาย ก็ขอให้ขวัญเธอคืนมา

Eh EH O E Yeah Eh Eh O

พรุ่งนี้ยังมีที่ดีกว่า

โอ๊ะ โอ๊ะ โอ อ่ะน่ะ โอ๊ะ โอ๊ะ โอ

จะโอ๋ให้เธอหาย ก็ขอให้ขวัญเธอคืนมา

โอ๊ะ โอ๊ะ โอ อ่ะน่ะ โอ๊ะ โอ๊ะ โอ

พรุ่งนี้ยังมีที่ดีกว่า

Eh EH O E Yeah Eh Eh O

จะโอ๋ให้เธอหาย ก็ขอให้ขวัญเธอคืนมา

Eh EH O E Yeah Eh Eh O

พรุ่งนี้ยังมีที่ดีกว่า