โอ๊ยมันบ่แน่หรอกนาย

โอ๊ยมันบ่แน่หรอกนาย

เนื้อเพลง โอ๊ยมันบ่แน่หรอกนาย

ดนตรี 4 ห้อง..2…
3…4.. เกิดเป็นคน
ต้องดิ้นรนบ่หยุด
โลกมนุษย์ มันบ่แน่บ่นอน
สิ่งแน่แท้ ก็คือกองฟอน
ถ้าหากได้นอน แล้วบ่หน่ายบ่แหนง
บ้างมีเงิน เที่ยวเสียเพลินสนุก
ถึงคราวติดคุก ก็ต้องกินข้าวแดง
บ้างมีรถรา ราคาแพงแพง
ชอบขับแรงแรง เลยไปชนกันตาย
โอ๊ย มันบ่แน่หรอกนาย
คนชื่อน้อย โตใหญ่ก็มากมี
คนชื่อมี ทุกข์ยากก็เหลือหลาย
คนชื่อบุญหลาย ตายไปเมื่อวานนี้
คนที่ตายก็จงเอาไปฝัง
คนที่ยังก็จงทำความดี
โอ๊ย มันบ่แน่หรอกนาย
โอ๊ย มันบ่แน่หรอกนาย
เกิดเป็นคน
ต้องดิ้นรนบ่หยุด
โลกมนุษย์ มันบ่แน่บ่นอน เย้..
ดนตรี 8 ห้อง..6…
7…8.. เกิดเป็นคน
มันบ่สูงบ่ต่ำ
บ้างตัวดำ ได้เมียขาวก็มี
ถ้ามีเงินทอง รับรองว่าดี
จะชั่วจะดี มีแต่คนนับถือ
ได้เมียงาม ทุกยามอยู่สุข
บ่มีทุกข์เข้ามาลุกฮือ
แต่พอเราตาย ทรามวัยพ้นมือ
เมียเรานั้นหรือ บ่ฮู้สิเป็นเมียใคร
โอ๊ย มันบ่แน่หรอกนาย
คนชื่อน้อย โตใหญ่ก็มากมี
คนชื่อมี ทุกข์ยากก็เหลือหลาย
คนชื่อบุญหลาย ตายไปเมื่อวานนี้
คนที่ตายก็จงเอาไปฝัง
คนที่ยังก็จงทำความดี
โอ๊ย มันบ่แน่หรอกนาย
โอ๊ย มันบ่แน่หรอกนาย
โอ๊ย มันบ่แน่หรอกนาย