โอม นวพล รอดสมจิตต์

โอม นวพล รอดสมจิตต์

เนื้อเพลง โอม นวพล รอดสมจิตต์

แอบเนียนเดินไปส่งเธอที่บ้าน
บอกว่าเราก็ผ่านไปทางนั้น
แต่ความจริงบ้านอยู่ไกล
เธอบอกว่าขอบใจที่เป็นเพื่อนเดิน

แอบเนียนไลน์คุยกับเธอเรื่องงาน
แต่ชวนคุยมากกว่างานทั้งนั้น
แค่อยากคุยจะได้ไหม
เธอบอกว่าขอบใจที่เป็นเพื่อนคุย

เคยสงสัยบ้างไหม ที่ทำไปทุกวัน
ว่าในใจของฉัน มันคิดยังไง

อยากมีแฟน จึงแอบไปแกล้งให้เจอะเจอ เผื่อเธอสนใจ
อยากทำตัว อยู่ใกล้ชิดมากกว่าใคร เผื่อเธอหันมอง
จะได้ไหม ให้ตัวฉันได้จับจอง ครองในหัวใจเธอ
นานแค่ไหน ที่สองเรานั้นเป็นเพื่อนกัน
โปรดให้ฉันเป็นแฟนได้ไหมเธอ

แอบเนียนไลน์คุยกับเธอเรื่องงาน
แต่ชวนคุยมากกว่างานทั้งนั้น
แค่อยากคุยจะได้ไหม
เธอบอกว่าขอบใจที่เป็นเพื่อนคุย

เคยสงสัยบ้างไหม ที่ทำไปทุกวัน
ว่าในใจของฉัน มันคิดยังไง

อยากมีแฟน จึงแอบไปแกล้งให้เจอะเจอ เผื่อเธอสนใจ
อยากทำตัว อยู่ใกล้ชิดมากกว่าใคร เผื่อเธอหันมอง
จะได้ไหม ให้ตัวฉันได้จับจอง ครองในหัวใจเธอ
นานแค่ไหน ที่สองเรานั้นเป็นเพื่อนกัน
โปรดให้ฉันเป็นแฟนได้ไหมเธอ

เคยสงสัยบ้างไหม ที่ทำไปทุกวัน
ว่าในใจของฉัน มันคิดยังไง

อยากมีแฟน จึงแอบไปแกล้งให้เจอะเจอ เผื่อเธอสนใจ
อยากทำตัว อยู่ใกล้ชิดมากกว่าใคร เผื่อเธอหันมอง
จะได้ไหม ให้ตัวฉันได้จับจอง ครองในหัวใจเธอ
นานแค่ไหน ที่สองเรานั้นเป็นเพื่อนกัน
โปรดให้ฉันเป็นแฟนได้ไหมเธอ

นานแค่ไหน ที่สองเรานั้นเป็นเพื่อนกัน
โปรดให้ฉันเป็นแฟนได้ไหมเธอ