โอน้อยออก

โอน้อยออก

เนื้อเพลง โอน้อยออก

เราต่างคนต่างรับรู้ ว่ามันไม่มีทาง
ต้องวางทั้งหัวใจเช่นเคย
ต้องเอ่ยถ้อยคำไหน ที่ทำให้ฉันลืม
ว่าในทุก ๆ คืน เคยคุยกับเธอ
คุ้นเคยกับเธอ เคยรักกับเธอ

แค่เธอกับฉัน เรามาโอน้อยออก ตามที่บอก
ถ้าเธอชนะให้เธอกลับมาเป็นเหมือนเดิม
แค่เธอกับฉัน เรามาโอน้อยออก ตามที่บอก
ถ้าฉันชนะ ให้เธอกลับมาเป็นเหมือนเคย
แน่นอนว่ามันเป็นไปไม่ได้ ไม่ว่าจะออกอะไร ยังไงก็เสมอกัน

เธอไม่ต้องถามว่าที่ฉันทำน่ะคิดสักนิดหรือเปล่า
ทำไมตองถามในเมื่อคำตอบมันเป็นเหมือนเก่า
ทำตัวอย่างกับ dumb man
อยู่ในเมือง lonely land

มีหนึ่งคนที่ยังหวัง ว่ามันต้องมีทาง
ไม่วางทั้งหัวใจเช่นเคย
ได้เอ่ยถ้อยคำนั้น ว่าฉันจะรักเธอ
ว่าเราจะรักกัน ในทุก ๆ วัน
ในวันที่ทุกข์ใจ แต่สิ่งใดที่ทำให้เธอจากไป

แค่เธอกับฉัน เรามาโอน้อยออก ตามที่บอก
ถ้าเธอชนะให้เธอกลับมาเป็นเหมือนเดิม
แค่เธอกับฉัน เรามาโอน้อยออก ตามที่บอก
ถ้าฉันชนะ ให้เธอกลับมาเป็นเหมือนเคย
แน่นอนว่ามันเป็นไปไม่ได้ ไม่ว่าจะออกอะไร ยังไงก็เสมอกัน

I‘m still love you, I‘m still trust you
I‘m still your boyfriend
Even though you got a man
but nevermind

I‘m still love you, I‘m still trust you
I‘m still your boyfriend
Even though you got a man
but nevermind

แค่เธอกับฉัน เรามาโอน้อยออก ตามที่บอก
ถ้าเธอชนะให้เธอกลับมาเป็นเหมือนเดิม
แค่เธอกับฉัน เรามาโอน้อยออก ตามที่บอก
ถ้าฉันชนะ ให้เธอกลับมาเป็นเหมือนเคย
แน่นอนว่ามันเป็นไปไม่ได้ ไม่ว่าจะออกอะไร ยังไงก็เสมอกัน