โลกใบโปรด

เนื้อเพลง โลกใบโปรด

ดนตรี..16..Bars………..
14…15…16
คงเจออะไรมาเยอะ
เธอคงจะล้า
มองตาก็พอจะเข้าใจ
คงไม่จำเป็นต้องถาม
ว่าเรื่องอะไร
ที่มันบั่นทอนใจให้ท้อเต็มที
อยากจะคอยมาเยียวยา
ร่ายคาถาและเวทมนต์
ปลอบโยนหัวใจสักที
แค่เราเอนบนโซฟา
ซบไหล่ฉันนะคนดี
หลับตาและพาไปด้วยกัน
ไปยังโลกใบโปรดของเธอ
เป็นโลกที่หมุนอย่างช้า
เวลาค่อยค่อยเดิน
โลกที่มีเพลงเบาเบา
ให้เราฟังไปเพลินเพลิน
หันทางใด ก็สวยและสดใส
ไปยังโลกใบโปรดของเธอ
เป็นโลกที่เธอกับฉัน
ปล่อยตัวและหัวใจ
ปล่อยอารมณ์ไปตามเพลง
ที่บรรเลงไปตามใจ
ดีขึ้นไหมคนดี
มันได้เวลาหยุดพัก
เพื่อให้เธอพร้อม
รอคอยให้เธอได้เริ่มใหม่
เติมไฟให้กับชีวิต
ให้เต็มเอาไว้
และแถมอีกนิดว่าฉันรักเธอ
อยากจะคอยมาเยียวยา
ร่ายคาถาและเวทมนต์
ปลอบโยนหัวใจสักที
แค่เราเอนบนโซฟา
ซบไหล่ฉันนะคนดี
หลับตาและพาไปด้วยกัน
ไปยังโลกใบโปรดของเธอ
เป็นโลกที่หมุนอย่างช้า
เวลาค่อยค่อยเดิน
โลกที่มีเพลงเบาเบา
ให้เราฟังไปเพลินเพลิน
หันทางใด ก็สวยและสดใส
ไปยังโลกใบโปรดของเธอ
เป็นโลกที่เธอกับฉัน
ปล่อยตัวและหัวใจ
ปล่อยอารมณ์ไปตามเพลง
ที่บรรเลงไปตามใจ
ดีขึ้นไหมคนดี
ดนตรี..8..Bars
6…7…8
อยากจะคอยมาเยียวยา
ร่ายคาถาและเวทมนต์
ปลอบโยนหัวใจสักที
แค่เราเอนบนโซฟา
ซบไหล่ฉันนะคนดี
หลับตาและพาไปด้วยกัน
ไปยังโลกใบโปรดของเธอ
เป็นโลกที่หมุนอย่างช้า
เวลาค่อยค่อยเดิน
โลกที่มีเพลงเบาเบา
ให้เราฟังไปเพลินเพลิน
หันทางใด ก็สวยและสดใส
ไปยังโลกใบโปรดของเธอ
เป็นโลกที่เธอกับฉัน
ปล่อยตัวและหัวใจ
ปล่อยอารมณ์ไปตามเพลง
ที่บรรเลงไปตามใจ
ดีขึ้นไหมคนดี