โลกแตก

เนื้อเพลง โลกแตก

ดนตรี……
โลกเรา นั้นใกล้จะแตก
ไม่ใช่เรื่องแปลก ใช่แหกตาใคร
จะเชื่อไม่เชื่อตามใจ
ถ้าโลกเราแตกไป คงได้แค่ก้อนดิน
มีชีวิต ของคนจนจน
ที่สู้ดิ้นรน ทำมาหากิน
คนรวย ทำยังไงไม่พอกิน
ถึงขี่เครื่องบินล่ะเหมือนนกเหมือนกา
จะหาที่พำนักพักพิง
จะเอาเครื่องบิน มาเป็นหลังคา
สักวันเมื่อหมดน้ำยา
จะตีราคาก็เพียงเศษดิน
ภาวนาไม่ต้องวิ่งหนี
ให้ไกลสิบลี้ ก็หนีไม่พ้น
มัจจุราชจะเอาชีวิตคน
คนรวยคนจนนั้นมันต้องตาย
จงหันหน้าเข้าจับมือกัน
มาร่วมสร้างฝัน ให้มันยิ่งใหญ่
ถึงโลกจะแตกไม่เป็นไร
เราเอาไปได้แค่วีรชน
วีรชนๆชาติไทย เราเอาไปได้แค่วีรชน
วีรชนๆชาติไทย เป็นใครก็ได้ถ้าใจเป็นคน
วีรชนๆชาติไทย ใครทำไม่ได้คือทรชน
จะจารึกเหนือแผ่นศิลา
ลอยไปลอยมา ท้องฟ้าเบื้องบน
นี่แหละชื่อของวีรชน เขาเกิดเป็นคน
ล่ะได้ทำความดี
จะกี่ล้านสิบหมื่นปีแสง
คงจะสำแดงให้เป็นสักขี
นอกโลกของเรายังมี
เขาเรียกเรานี้ มนุษย์ต่างดาว
เราเคยเรียกเขามานานแสนนาน.
ดนตรี………….
โลกเรา นั้นใกล้จะแตก
ไม่ใช่เรื่องแปลก ใช่แหกตาใคร
จะเชื่อไม่เชื่อตามใจ
ถ้าโลกเราแตกไป คงได้แค่ก้อนดิน
มีชีวิต ของคนจนจน
ที่สู้ดิ้นรน ทำมาหากิน
คนรวย ทำยังไงไม่พอกิน
ถึงขี่เครื่องบินล่ะเหมือนนกเหมือนกา
จะหาที่พำนักพักพิง
จะเอาเครื่องบิน มาเป็นหลังคา
สักวันเมื่อหมดน้ำยา
จะตีราคาก็เพียงเศษดิน
ภาวนาไม่ต้องวิ่งหนี
ให้ไกลสิบลี้ ก็หนีไม่พ้น
มัจจุราชจะเอาชีวิตคน
คนรวยคนจนนั้นมันต้องตาย
จงหันหน้าเข้าจับมือกัน
มาร่วมสร้างฝัน ให้มันยิ่งใหญ่
ถึงโลกจะแตกไม่เป็นไร
เราเอาไปได้แค่วีรชน
วีรชนๆชาติไทย เราเอาไปได้แค่วีรชน
วีรชนๆชาติไทย เป็นใครก็ได้ถ้าใจเป็นคน
วีรชนๆชาติไทย ใครทำไม่ได้คือทรชน
จะจารึกเหนือแผ่นศิลา
ลอยไปลอยมา ท้องฟ้าเบื้องบน
นี่แหละชื่อของวีรชน เขาเกิดเป็นคน
ล่ะได้ทำความดี
จะกี่ล้านสิบหมื่นปีแสง
คงจะสำแดงให้เป็นสักขี
นอกโลกของเรายังมี
เขาเรียกเรานี้ มนุษย์ต่างดาว
เราเคยเรียกเขามานานแสนนาน.

โลกเรา นั้นใกล้จะแตก
ไม่ใช่เรื่องแปลก ใช่แหกตาใคร
จะเชื่อไม่เชื่อตามใจ
ถ้าโลกเราแตกไป คงได้แค่ก้อนดิน
ถ้าโลกเราแตกไป คงได้แค่ก้อนดิน
ถ้าโลกเราแตกไป คงได้แค่ก้อนดิน
ถ้าโลกเราแตกไป คงได้แค่ก้อนดิน…