โตถ่วง

ฟังเพลง โตถ่วง

เนื้อเพลง โตถ่วง

เมื่อมีคนสองคน ที่ฮักเจ้าเท่าๆกัน
อีกคนหนึ่งพาไปได้ฮอดฝั่งฝัน แต่อีกคนคือฮักกันมาก่อน
คั่นเจ้าเลือกผู้ได๋ ต้องมีอีกคนช้ำใจแน่นอน
เท่าที่เห็น คือเจ้าลำบากใจ

* บ่เป็นหยัง บ่ต้องอุกต้องอั่งใจ
บ่ต้องคิดหยังหลาย อ้ายสิเลือกไปเอง

** บ่แม่นอ้ายบ่ฮักเจ้าดอกก้อนคำ
บ่แม่นอ้ายบ่ช้ำหรือบ่ห่วงเจ้า
แต่มื้อนี่ที่ยอมเศร้า ย่อนบ่อยากเห็นเจ้าทุกข์ใจ
อ้ายมันกะแค่คนขี้เหล้าเมายา
บ่ต้องเสียน้ำตามาหัวซาให้ใจทุกข์
แค่เห็นเจ้าเป็นสุข ถึงอ้ายสิทุกข์ซำได๋กะยอม
สิบ่เป็นโตถ่วง

สิบ่จองจำ ด้วยคำสัญญาที่เคยให้
เพราะฮักกับหัวใจ มันกินแทนข้าวบ่อิ่ม

––––– (Solo * / ** / ** ) –––––

สิบ่เป็นโตถ่วง