โดน

เนื้อเพลง โดน

ดนตรี 8 Bars..6…7…
8…โดน ต้องอย่างงี้เลย ถึงเรียกโดน
โดน กลาง หัวใจ
โดน เห็นก็รู้เลย ว่าโดน โดนกลางหัวใจ
เพิ่ง เจอ เธอ เพิ่งมาเจอ จัง จัง
ก็ชอบ ท่า ทาง เธอที่ดู ไม่สนใคร
ชอบ แวว ตา ตาที่ดู ร้าย ร้าย
เหมือนจะจงใจ ทำให้ใคร หัวใจหล่น
เออ คน หยั่ง เงี้ยะ เออ คน หยั่ง เงี้ยะ
หยั่งงี้เขาเรียกโดน
โดน ต้องอย่างงี้เลยถึงเรียกโดน
โดน กลาง หัวใจ
โดน เห็นก็รู้เลย ว่าโดน โดนกลางหัวใจ
แค่ มอง เธอ มองแต่เพียง เผิน เผิน
เห็น เธอ เดิน เธอก็ดู ไม่เหมือนใคร
เท่ห์ เกิน คน แทบจะทนไม่ไหว
จ้อง ยัง ไง เธอก็ยังเฉยเมยอยู่
เออ คน หยั่ง เงี้ยะ เออ คน หยั่ง เงี้ยะ
อย่างงี้เขาเรียกโดน
ถูก ใจก็เพราะ เธอ ไม่ เหมือน ใคร
ถูก เธอกระทบใจ ก็เลยตามัว
เกิดมาก็เพิ่งเจอ คน เล่น ตัว
ก็เลยต้องการจะตีตั๋ว ก็เลยต้องการจะตีตั๋ว
ก็เลยต้องการจะตีตั๋ว จอง
ยา ย้า ยา ย้า ยา หย่า
ยา ยา ยา ยา ย้า
ยา ย้า ยา ย้า ยา หย่า ยา
ยา ยา ยา ย้า
แค่ มอง เธอ มองแต่เพียงเผินเผิน
เห็น เธอ เดิน เธอก็ดูไม่เหมือนใคร
เท่ห์ เกิน คน แทบจะทนไม่ไหว
จ้องยังไง เธอก็ยังเฉยเมยอยู่
เออ คน หยั่งเงี้ยะ เออ คน หยั่งเงี้ยะ
อย่างงี้เขาเรียกโดน
ถูกใจก็เพราะเธอ ไม่เหมือนใคร
ถูกเธอกระทบใจ ก็เลยตามัว
เกิดมาก็เพิ่งเจอ คนเล่นตัว
ก็เลยต้องการจะตีตั๋ว ก็เลยต้องการจะตีตั๋ว
ก็เลยต้องการจะตีตั๋ว จอง
โดน ต้องอย่างงี้เลยถึงเรียกโดน
โดนกลางหัวใจ
โดน เห็นก็รู้เลยว่าโดน โดนกลางหัวใจ
โดน ต้องอย่างงี้เลยถึงเรียกโดน
โดนกลางหัวใจ
โดน เห็นก็รู้เลยว่าโดน โดนกลางหัวใจ