โซโซ

โซโซ

เนื้อเพลง โซโซ

(ถามถึง….ถามถึง)
….ถาม ถึงทุกคน
ว่าทุกคนเป็นอย่างไร
ก็เห็น ว่าเขาไปกัน ดี
ถาม ถึงนักเรียน
เค้าก็เรียนกันต่อไป
ไม่ช้า ได้ปริญญา ตรี
อย่าให้ใครเซ้า ซี้
(อย่าให้ใครเซ้าซี้)
อยากให้เธอไป ดี
(อยากให้เธอไปดี)
ถาม ถึงพี่ชาย
และน้องชายเป็นอย่างไร
สุดท้าย เขาก็ทำตัว ดี
ถาม ถึงสมพร
ว่าสมพรเป็นอย่างไร
ไม่รู้ เพราะไม่เจอเป็น ปี
แต่ก็คงไป ดี
(แต่ก็คงไปดี)
ก็ให้พรไป ดี
(ก็ให้พรไปดี)
จะมอง ทางไหน
มันต่าง ก็ไป ตามทาง ของมัน
แต่ ส่วนตัวฉัน
คงบอก ได้เพียง
ก็แค่คำสอง คำ
โซโซ…โซโซ โฮ โฮ่
โซโซ…โซโซ โฮ โฮ่
(ถาม ถึงทุกคน
ว่าทุกคนเป็นอย่างไร
ถาม ถึงทุกคน
ว่าทุกคนเป็นอย่างไร)
ติ๋ม เค้าก็ดี
เค้าก็มีความสุขใจ
ก็เห็น แล้วว่าไปได้ ดี
อ๋อย นั่นโอ้โฮ
เค้ายิ่งโตยิ่งน่ารัก
สุนัข เค้าก็หน้าตา ดี
สุขเกษมเปรม ปรีดิ์
(สุขเกษมเปรมปรีดิ์)
อย่างกะในที วี
(อย่างกะในทีวี)
อยากไป ทางไหน
ก็อยาก ให้ไป ดีดี ทุกคน
แต่ คนคนนี้
คงบอก ได้เพียง
ก็แค่คำสองคำ
โซโซ…โซโซ โฮ โฮ่
โซโซ…โซโซ โฮ โฮ่
Solo 8 Bars…….
. อยากไป ทางไหน
ก็อยาก ให้ไป ดีดี ทุกคน
แต่ คนคนนี้
คงบอก ได้เพียง
ก็แค่คำสองคำ
โซโซ…โซโซ โฮ โฮ่
โซโซ…โซโซ โฮ โฮ่
โซโซ…โซโซ โฮ โฮ่
โซโซ…โซโซ โฮ โฮ่
โฮ โฮ่ โฮโฮ่
(แนว แน๊วแน๊วแนว
แน๊วแน๊วแนวแนวแน่วแนว
แนว แน๊วแน๊วแนว
แน๊วแน๊วแนวแนวแน่วแนว
แนว แน๊วแน๊วแนว
แน๊วแน๊วแนวแนวแน่วแนว)