โชคดี

โชคดี

ฟังเพลง โชคดี

เนื้อเพลง โชคดี

* เพื่อนเอย ถึงเวลาต้องไป เพื่อนเอย แม้เราจะต้องไกลสักเพียงไหน
ขอใจเรามั่นคงต่อกัน ไม่มีวันที่เราจะห่างไกล

หนทางที่เดินต่อ แม้จะอีกไกลเท่าไหร่ ขอจงมั่นคงไว้ อีกไม่นานเท่าไร คงไปถึงสักวัน

( ซ้ำ * )

จากกันแล้ว ใช่จากกันลับ เพื่อนจะกลับมาพบกันใหม่
ให้เพื่อนรู้เพื่อนจะอยู่ในใจ ก่อนจากไปขอสัญญา จะไม่ลืม

เหมือนเดิมที่จะเอ่ย เหมือนเคยที่จะกล่าว
เหมือนเราใจไม่เปลี่ยน อยากให้เพื่อนได้เจอวันที่ดี โชคดี

( ซ้ำ * , * , * )

ไม่ว่าเพื่อนจะอยู่ที่ไหน มิตรภาพยังคงเดิม โชคดีเพื่อน