โจรจำใจ

โจรจำใจ

เนื้อเพลง โจรจำใจ

ดนตรี..4..Bars
2…3…4
ข้าต้องเป็นโจร
โจรจำเป็นใครจะเห็นใจ
หลีกเลี่ยงไม่ได้
ข้าต้องจำใจ
กลายเป็นจอมโจร
ผู้ชนะ เมื่อชนะก็กู่ตะโกน
ตกบันไดข้าพลอยกระโจน
ผู้แพ้ต้องโดนทับถมจมดักดาน
ข้าถูกรังแก
มารตอแยยั่วอหังการ์
จะบรรพชา
ก็ถูกรามาด้วยคนใจพาล
ใกล้ผ้าเหลือง
กลับมีเรื่องอริรังควาน
ข้าใช่องค์พระโพธิญาน
เลือดร้อนจึงผลาญ
วิมานกลับพัง
พลั้งพลาดถึงฆาตกรรม
ทั้งทั้งที่ข้ากระทำ
ป้องกันตัวถูกยั่วสุดยั้ง
ขาดพยาน
ขาดหลักฐานที่ศาลเชื่อฟัง
อิทธิพลเคล้าคลุมบดบัง
สิ้นหวังหาทางยุติธรรม
ข้าต้องเป็นโจร
โจรกาลีที่มีสินบน
อยากเข้ามอบตน
สุดวางใจคนเกรงจนใจจำ
เจ็บใจเหลือ
ข้าเป็นเสือด้วยถูกปรักปรำ
สิ้นไปแล้วสิ้นคุณธรรม
ทนรับเวรกรรมช้ำไปกว่าตาย