แห้ว ท้อ ระกำ บ๊วย

แห้ว ท้อ ระกำ บ๊วย

เนื้อเพลง แห้ว ท้อ ระกำ บ๊วย

ชาร้อนหรือชาขม
มะยมหรือเกาลัด
โดนัทหรือไม่นัด
ก็มาเหอะ
มะพร้าวหรือมะขาม
มะดันก็ยังไหว
จะเยอะขนาดไหน
ก็มาเหอะ
มะม่วงน้ำปลาหวาน
ลูกตาลหรือลูกชิด
กระท้อนหรือแซนวิช
ก็ได้หมด
ยานัตถ์หรือยาคูลท์
รูทเบียร์หรือโอเลี้ยง
จะเลี้ยงหรือไม่เลี้ยง
ก็ได้หมด
สบายอยู่แล้ว
ถ้าไม่เจอ ไม่เจออย่างนี้…
.อะไรก็แห้ว ใครจะเอา
ฉันไม่เอา ไม่เอาอยู่แล้ว
ยิ่งเป็นท้อ
ยิ่งระกำยิ่งไปกันใหญ่
อะไรก็แห้ว ใครจะกิน
แค่ได้ยินก็ทนไม่ไหว
ยิ่งเป็นบ๊วย
ยิ่งกระจายถึงขั้นสลบ
มะม่วงน้ำปลาหวาน
ลูกตาลหรือลูกชิด
กระท้อนหรือแซนวิช
ก็ได้หมด
ยานัตถ์หรือยาคูลท์
รูทเบียร์หรือโอเลี้ยง
จะเลี้ยงหรือไม่เลี้ยง
ก็ได้หมด
สบายอยู่แล้ว
ถ้าไม่เจอ ไม่เจออย่างนี้…
.อะไรก็แห้ว ใครจะเอา
ฉันไม่เอา ไม่เอาอยู่แล้ว
ยิ่งเป็นท้อ
ยิ่งระกำยิ่งไปกันใหญ่
อะไรก็แห้ว ใครจะกิน
แค่ได้ยินก็ทนไม่ไหว
ยิ่งเป็นบ๊วย
ยิ่งกระจายถึงขั้นสลบ.
.อะไรก็แห้ว ใครจะเอา
ฉันไม่เอา ไม่เอาอยู่แล้ว
ยิ่งเป็นท้อ
ยิ่งระกำยิ่งไปกันใหญ่
อะไรก็แห้ว ใครจะกิน
แค่ได้ยินก็ทนไม่ไหว
ยิ่งเป็นบ๊วย
ยิ่งกระจายถึงขั้นสลบ.
แห้ว แห้ว แห้ว แห้ว แห้ว แห้ว แห้ว
อะไรก็แห้ว
แห้ว แห้ว แห้ว แห้ว แห้ว แห้ว
สบายอยู่แล้ว
สบายอยู่แล้ว
ถ้าไม่เจอ ไม่เจออย่างนี้…
.อะไรก็แห้ว ใครจะเอา
ฉันไม่เอา ไม่เอาอยู่แล้ว
ยิ่งเป็นท้อ
ยิ่งระกำยิ่งไปกันใหญ่
อะไรก็แห้ว ใครจะกิน
แค่ได้ยินก็ทนไม่ไหว
ยิ่งเป็นบ๊วย
ยิ่งกระจายถึงขั้นสลบ
.อะไรก็แห้ว ใครจะเอา
ฉันไม่เอา ไม่เอาอยู่แล้ว
ยิ่งเป็นท้อ
ยิ่งระกำยิ่งไปกันใหญ่
อะไรก็แห้ว ใครจะกิน
แค่ได้ยินก็ทนไม่ไหว
ยิ่งเป็นบ๊วย
ยิ่งกระจายถึงขั้นสลบ