แสงในความมืด (Darkness)

แสงในความมืด (Darkness)

เนื้อเพลง แสงในความมืด (Darkness)

ไม่มีแสง ตรงที่ฉันยืนอยู่
ก็พอรู้ คนอย่างฉันไม่ดีสักอย่าง
เมื่อวันนี้ เธอเห็นแสงสว่าง
ไม่ขัดขวาง บอกเลยฉันเข้าใจ

รู้ว่าเธอยังคิดเป็นห่วง กลัวว่าฉันจะอยู่ไม่ไหว
ไม่ต้องทนต้องฝืนอะไร ฉันขอให้เธอจงโชคดี

ให้เธอไปกับเขา แล้วเอาฉันโยนทิ้งไป
ทิ้งให้ไกลแสนไกลไม่ต้องเจอ
ไม่ต้องเป็นห่วงฉัน ฉันขอให้ชีวิตเธอ
ได้พบเจอกับแสงส่องทางที่ดี
ไม่ต้องทนมืดมนตรงนี้อีกแล้ว

สิ่งที่เป็น ฉันไม่มีวันเปลี่ยน
ไม่อาจเขียนบทให้ฉันเปลี่ยนตัวเองได้
ไม่อยากเห็นเธอต้องนอนร้องไห้
อยากปลดปล่อยเธอเจ็บแค่ไหนฉันรับไว้เอง

รู้ว่าเธอยังคิดเป็นห่วง กลัวว่าฉันจะอยู่ไม่ไหว
ไม่ต้องทนต้องฝืนอะไร ฉันขอให้เธอจงโชคดี

ให้เธอไปกับเขา แล้วเอาฉันโยนทิ้งไป
ทิ้งให้ไกลแสนไกลไม่ต้องเจอ
ไม่ต้องเป็นห่วงฉัน ฉันขอให้ชีวิตเธอ
ได้พบเจอกับแสงส่องทางที่ดี
ไม่ต้องทนมืดมนตรงนี้อีกแล้ว

ช้ำใจเท่าไหร่จะยอมเจ็บ
รักเธอจึงยอมให้เธอจากไป

ปล่อยเธอไปกับเขา แล้วเอาฉันโยนทิ้งไป
ทิ้งให้ไกลแสนไกลไม่ต้องเจอ
ไม่ต้องเป็นห่วงฉัน ฉันขอให้ชีวิตเธอ
ได้พบเจอกับแสงส่องทางที่ดี
ไม่ต้องทนมืดมนตรงนี้อีกแล้ว