แรงเทียน

แรงเทียน

เนื้อเพลง แรงเทียน

เทียนหนึ่ง เคยวับวาว
ลมเป่า ลาลับพลัน
ดังจะเคลิ้มฝัน
แต่แล้วพลันดับมืดมน.
.ลม ร้ายแรง
หรือจะแข่ง ใจคน
หากร้อน ไฟลน
แห่งแสงเทียนไม่เปลี่ยนใจ
.ฟ้านี้ มืดนัก
.ที่รัก อยู่แห่งใด
แสงเทียน เคยนวลใย
เหตุใด ดับโรยรา
ชนใช้ เพื่อชาวชน
สว่างหน ทุกเวลา
หรือพ่ายแพ้ แก่มายา
.ไม่กล้าท้าตนฝ่าฟัน
….ดนตรี…..
เทียนหนึ่ง เคยวับวาว
ลมเป่า ลาลับพลัน
ดังจะเคลิ้มฝัน
แต่แล้วพลันดับมืดมน.
.ลม ร้ายแรง
หรือจะแข่ง ใจคน
หากร้อน ไฟลน
แห่งแสงเทียนไม่เปลี่ยนใจ
.ฟ้านี้ มืดนัก
.ที่รัก อยู่แห่งใด
แสงเทียน เคยนวลใย
เหตุใด ดับโรยรา
ชนใช้ เพื่อชาวชน
สว่างหน ทุกเวลา
หรือพ่ายแพ้ แก่มายา
.ไม่กล้าท้าตนฝ่าฟัน