แรกเจอ

เนื้อเพลง แรกเจอ

…ดนตรี.10.Bars..8…9…
10..แรกเจอ
.ก็พลันเพ้อ.มองเธอรำพึง
.ซาบซึ้ง.ตกตลึงเคลิ้มไป…
.ร่างอนงค์.อ่อนระหงษ์
.รูปทรง.วิไล
.เทพไท.สวยยังไม่
.เหมือนนาง
..ลักยิ้มพริ้มพราย
.ยั่วให้หมายนวลปราง
.จ้องอยู่ไม่วาย.วาง
.คิ้วคางเนตร.ขนางเร้าทรวง
.โอษฐ์เผย
.ดั่งจะเย้ย.ทรามเชยทั้งปวง
.พุ่มพวง.ความรักหน่วง
.ห่วงฤดี
.ดนตรี.8.Bars.6…7…
8…แรกเจอ
.ก็พลันเผลอ.รักเธอทันที

.โชคดี.จึงได้มี.หวังชม
.สดสวย
.เกศสลวย.สวยดำขำคม
.เนตรกลม.ซึ้งอารมณ์ทรวงใน
.ยิ้มนั้นเหมือนยั่ว
.อกดังบัวบังใบ
.แก้มสดแดงแทงใจ
.หวนให้.ปากมีใฝสวยจริง
.ใฝ่ฝัน
.ใคร่สุขสันต์.เคียงกันพึ่งพิง
.ยอดหญิง.ฉันรักยิ่ง
.จริงใจเอย…