แย่ (Worst)

แย่ (Worst)

เนื้อเพลง แย่ (Worst)

ไหนกันใครบอก ว่ารักกัน มันอยู่ที่ใจ
รักเธอที่สุด เธอบอกเธอรักฉันที่สุด
เเล้วไง เเล้วไง เธอก็ไป
เเล้วไงไม่ใช่เลย

เเสงของวันเก่า ส่องฉันจนตัวขาวโพลน
เคลือบด้วยความต่าง อ้างว้าง วันมืดหม่น เพราะใคร

วันคืนพร่ำบอก บวกเสียงเพลงที่เคยเป็นของเรา
ของเรา เพลงนั้น
ยิ้มที่เธอโปรยได้โปรดทิ้งมันไปเถิด
ทิ้งไป ทิ้งไป รอยความหลัง

เเสงของวันเก่า ส่องฉันจนตัวขาวโพลน
เคลือบด้วยความต่าง อ้างว้าง วันมืดหม่น เพราะใคร