แม่หม้ายซิงๆ

แม่หม้ายซิงๆ

เนื้อเพลง แม่หม้ายซิงๆ

แม่หม้ายอย่างฉัน
ยังอวบอั๋นเต่งตึง
ยังสวยสุดซึ้ง ยังเต่งตึงเตะตา
ทรวดทรงองค์เอว
ฉันก็ไม่เลวหรอกหนา
เสน่ห์พริ้งพราว
ก็เข้าตามตำรา
เหมือนดังกระดังงา
ที่เอามาลนไฟ ช่างหอมสุดซึ้ง
ถึงจะเป็นแม่หม้าย
ใครจะสนใจ แม่หม้ายซิงๆ
แม่หม้ายเนื้อหอม
ใครจะถนอมเลี้ยงดู
แม่หม้ายรอบรู้
ใครจะเลี้ยงดูรักจริง
การบ้านการเรือน
จะไม่ให้ต้องติติง.
เรื่องปรนนิบัติ.นั้นถนัดจริงๆ
แม่หม้ายซิงซิง
ถ้ารักจริงให้รีบมา
อย่ามัวเหนียมอาย
รักแม่หม้ายจงใจกล้า
ถ้าหากชักช้า
คนอื่นมาคว้าจะไม่ได้ชิม
แม่หม้ายอย่างฉัน
ยังอวบอั๋นเต่งตึง
ยังสวยสุดซึ้ง ยังเต่งตึงเตะตา
ทรวดทรงองค์เอว
ฉันก็ไม่เลวหรอกหนา
เสน่ห์พริ้งพราว
ก็เข้าตามตำรา
เหมือนดังกระดังงา
ที่เอามาลนไฟ ช่างหอมสุดซึ้ง
ถึงจะเป็นแม่หม้าย
ใครจะสนใจ แม่หม้ายซิงๆ
แม่หม้ายเนื้อหอม
ใครจะถนอมเลี้ยงดู
แม่หม้ายรอบรู้
ใครจะเลี้ยงดูรักจริง
การบ้านการเรือน
จะไม่ให้ต้องติติง.
เรื่องปรนนิบัติ.นั้นถนัดจริงๆ
แม่หม้ายซิงซิง
ถ้ารักจริงให้รีบมา
อย่ามัวเหนียมอาย
รักแม่หม้ายจงใจกล้า
ถ้าหากชักช้า
คนอื่นมาคว้าจะไม่ได้ชิม