แม่ยอดรัก V2

แม่ยอดรัก V2

เนื้อเพลง แม่ยอดรัก V2

(MUSIC :โรจน์ อยุธยา)
(ARTIST :วินัย พันธุรักษ์)
(LYRICS :นนท์ปิญา)
ซึ้ง ใจ แม่ยอด รัก
พี่ปลื้มใจนัก
ได้น้อง มาเคียงครอง
งาม น้องงาม
ใช่งามแต่เพียงรูป ทอง
น้อง งามทั้งจิตใจ..
พี่ เคยอกหักมาแล้ว
ต้องคลาดต้องแคล้ว
สิ่งหวัง ลางเลือนไป
ทำ เขาทำเสียพี่สุดจะ ทนไหว
คล้าย ดัง ไม่ใช่ คน..
น้อง เอ๋ยพี่เจ็บคราวนั้น
แทบ ปลิดชีวัน
ขั้นคิด ทำลายตน
บุญ ยังมีเหมือนตายรอดใหม่
อีกหน
มาพบหน้ามล เจ้าเมตตา..
แผล รักในอกประสาน
เจ้าไม่เดียจฉันท์
ใกล้ชิดคอยเยียวยา
งาม น้ำใจหาใครไม่เกินแก้ว ตา
จะรักบูชาจนชีพ วาย..
….(ดนตรี นะจ๊ะ)….
น้อง เอ๋ยพี่เจ็บคราวนั้น
แทบ ปลิดชีวัน
ขั้นคิด ทำลายตน
บุญ ยังมีเหมือนตายรอดใหม่
อีกหน
มาพบหน้ามล เจ้าเมตตา..
แผล รักในอกประสาน
เจ้าไม่เดียจฉันท์
ใกล้ชิดคอยเยียวยา
งาม น้ำใจหาใครไม่เกินแก้ว ตา
จะรักบูชาจนชีพ วาย..