แม่ยอดรัก

เนื้อเพลง แม่ยอดรัก

..ซึ้ง ใจแม่ยอด รัก
พี่ปลื้มใจนัก ได้น้องมาเคียงครอง
งาม น้องงามใช่งามแต่เพียง รูปทอง
…น้อง งามทั้งจิต ใจ
…พี่ เคยอกหักมาแล้ว
ต้องคลาดต้องแคล้ว สิ่งหวังลางเลือนไป
ทำ เขาทำเสียพี่สุดจะ ทน ไหว
…คล้ายดังไม่ใช่ คน
…น้องเอยพี่เจ็บคราวนั้น
แทบสิ้นชีวัน ขั้นคิดทำลายตน
บุญ ยังมีเหมือนตายรอดใหม่ อีก หน
…มาพบหน้ามลเจ้าเมตตา

ดนตรี 8 Bars..6…7…
8.แผล รักในอก ประสาน
เจ้าไม่เดียจฉันท์ ใกล้ ชิดคอยเยียวยา
งาม น้ำใจหาใครไม่เกิน แก้ว ตา
…จะรักบูชาจน ชีพ วาย
…น้อง เอ๋ยพี่เจ็บคราวนั้น
แทบสิ้นชีวัน ขั้นคิดทำลายตน
บุญ ยังมีเหมือนตายรอดใหม่ อีก หน
…มาพบหน้ามลเจ้าเมตตา..