แม่น้ำนิรันดร์

แม่น้ำนิรันดร์

เนื้อเพลง แม่น้ำนิรันดร์

แม่น้ำนี้ชื่อนิจนิรันดร์
เป็นที่ซึ่งเรานัดพบกัน
จูบครั้งแรกใต้เงาพระจันทร์
เสียงเธอพร่าสั่น
ฉันเห็นน้ำตา
.แม่น้ำนี้ชื่อนิจนิรันดร์
ณ.ที่นี่เราจึงรักกัน
ข้ามฟากหนึ่งเธอก็ถึงฉัน
มาอยู่ร่วมกัน
สร้างฝันเป็นจริง.
.สร้างเธอสร้างฉัน
ให้กล้าหาญเผชิญทุกสิ่ง
ซื่อด้วยรักภักดีกันยิ่ง
ข้ามพ้นสิ่ง ที่ขวางทางเรา
.แม่น้ำนี้ชื่อนิจนิรันดร์
ใครมีรักจะมาพบกัน
ร่วมเดินทางข้ามน้ำพระจันทร์
เหมือนเธอบากบั่น
ข้ามกับฉันมา
….ดนตรี…..
สร้างเธอสร้างฉัน
ให้กล้าหาญเผชิญทุกสิ่ง
ซื่อด้วยรักภักดีกันยิ่ง
ข้ามพ้นสิ่ง ที่ขวางทางเรา
.แม่น้ำนี้ชื่อนิจนิรันดร์
เป็นที่ซึ่งเรานัดพบกัน
จูบครั้งแรกใต้เงาพระจันทร์
เสียงเธอพร่าสั่น
ฉันเห็นน้ำตา
.แม่น้ำนี้ชื่อนิจนิรันดร์
ณ.ที่นี่เราจึงรักกัน
ข้ามฟากหนึ่งเธอก็ถึงฉัน
มาอยู่ร่วมกัน
สร้างฝันเป็นจริง.
.สร้างเธอสร้างฉัน
ให้กล้าหาญเผชิญทุกสิ่ง
ซื่อด้วยรักภักดีกันยิ่ง
ข้ามพ้นสิ่ง ที่ขวางทางเรา
.แม่น้ำนี้ชื่อนิจนิรันดร์
ใครมีรักจะมาพบกัน
ร่วมเดินทางข้ามน้ำพระจันทร์
เหมือนเธอบากบั่น
ข้ามกับฉันมา