แม่นอยู่บ่

แม่นอยู่บ่

เนื้อเพลง แม่นอยู่บ่

…ดนตรี…..
…มันแม่นอยู่บ่
หวั่งม่อม่อนี่ได้ยินข่าว
ไผไผกะเว้า ไผไผกะว่า
คนซ่ากะหลาย
ว่าเจ้าโชคดี
มีแฟนเป็นเจ้าเป็นนาย
เห็นว่าขี้ฮ่าย
ทิ่มอ้ายหนีไปบ่แล
บ่บอกบ่ฮู้
กะเห็นกันอยู่ดีดี
นี่มิดซี่หลี่หนีไปบ่ได้แยแส
บอกก่อนซิหนี
จั่งซี่กะซิไคแหน
คันบอกตั้งแต่
ตำอิดบ่ได้คิดหลาย
กะแม่นแล้วแหม
บัดได๋แท้เจ้าลืมฮักเก่า
ไปเป็นไทเขา
ฮักเก่าบ่มีความหมาย
ซะพอหายหน้าหายตา
จักว่าไปใส
อ้ายคึดฮอดหลาย
อยากเห็นจักเป็นอีหยัง
มันแม่นอยู่บ่
หวั่งม่อน่อนี่ยังเห็นหน้า
คือเว้าคือจา
ดีดีหนีไปบ่สั่ง
มือถือเจ้าปิดโทรไปบ่ติด
อ้ายต้องผิดหวัง
มีแต่ฝรั่งรับสาย
กับอ้าย คือเก่า
…ดนตรี…..
…กะแม่นแล้วแหม
บัดได๋แท้เจ้าลืมฮักเก่า
ไปเป็นไทเขา
ฮักเก่าบ่มีความหมาย
ซะพอหายหน้าหายตา
จักว่าไปใส
อ้ายคึดฮอดหลาย
อยากเห็นจักเป็นอีหยัง
มันแม่นอยู่บ่
หวั่งม่อน่อนี่ยังเห็นหน้า
คือเว้าคือจา
ดีดีหนีไปบ่สั่ง
มือถือเจ้าปิดโทรไปบ่ติด
อ้ายต้องผิดหวัง
มีแต่ฝรั่งรับสาย
กับอ้าย คือเก่า