แฟนเผลอ

แฟนเผลอ

เนื้อเพลง แฟนเผลอ

เบื่อจากเขาก็มาหา เบื่อกับเขาก็มาหา
อยู่ว่าเขามีปัญหา ก็เจอะกันเวลาแฟนเผลอ
หากว่าเขาบ่เอาใจ หากว่าเขาบ่เข้าใจ
อยู่กับเขานะเหนื่อยใจ ก็เจอะกันเวลาแฟนเผลอ

ฮู้อยู่แล้ว ว่าเจ้ามีแฟน
บ่อยากไปย่าน บ่อยากไปทดแทน
ก็เห็นไปนำกันจับมือถือแขน
แต่หากเจ้าเสียใจอย่าลืมข้อยเด้อ (แม่น)
ถ้ามื้อใดแล้วเห็นเจ้าฮ้องไห้
เฮ็ดให้เสียใจ๋ต้องมีน้ำตา
อยากให้เจ้าได้ฮู้ว่า ยังมีอีกคนหนึ่ง
เถิงว่าบ่ซื่อ แต่ก็ยังจริงใจ
จะยอมเอาใจ เฮ็ดให้เจ้ามวนซืน
เพราะว่าเจ้าพิเศษ บ่คืนหญิงอื่น
จะไปฮับทุกเซ้าและโทรหาทุกคืน
ตัวเจ้าพิเศษ บ่คืนหญิงอื่น

ฮู้ข้อยฮู้ ว่าเจ้ามีคู่
ฮู้ข้อยฮู้ ว่าเจ้ามีแฟนอยู่
ฮู้ข้อยฮู้ ว่าเป็นได้แต่หมู่
ถ้าแฟนบ่ใส่ใจเจ้ายังมีข้อยอยุ่

เบื่อจากเขาก็มาหา เบื่อกับเขาก็มาหา
อยู่ว่าเขามีปัญหา ก็เจอะกันเวลาแฟนเผลอ
หากว่าเขาบ่เอาใจ หากว่าเขาบ่เข้าใจ
อยู่กับเขานะเหนื่อยใจ ก็เจอะกันเวลาแฟนเผลอ

แฟนบ่พาไปวิ่งและบ่เอาใจใส่
ชวนไปเล่นใส่ ก็มีแต่ว่า ขี้คร้าน
ชวนไปขี่รถเล่น ก็มีแต่ว่า ขี้คร้าน
ชวนไปกินของว่าง ก็มีแต่ว่า ขี้คร้าน
ชวนไปเล่นโบว์ลิ่ง ก็ยังว่า ขี้คร้าน
ชวนไปเบิ่งหนัง โอ๊ยข้อยขี้คร้าน
ถ้าเป็นข้อยบ่เล่นท่าให้ซวน
พาไปทุกบ่อนหวยข้อยมักม้วน
เดี๋ยวพาไปเล่นสวนอนุเสาวรีย์
พาไปถ่ายฮูปที่ประเทศเกาหลี
เหงายามใด โทรหาได้เสมอ
และเฮามาเจอกั๋นเวลาแฟนเผลอ

ฮู้ข้อยฮู้ ว่าเจ้ามีคู่
ฮู้ข้อยฮู้ ว่าเจ้ามีแฟนอยู่
ฮู้ข้อยฮู้ ว่าเป็นได้แต่หมู่
ถ้าแฟนบ่ใส่ใจเจ้ายังมีข้อยอยุ่

เบื่อจากเขาก็มาหา เบื่อกับเขาก็มาหา
อยู่ว่าเขามีปัญหา ก็เจอะกันเวลาแฟนเผลอ
หากว่าเขาบ่เอาใจ หากว่าเขาบ่เข้าใจ
อยู่กับเขานะเหนื่อยใจ ก็เจอะกันเวลาแฟนเผลอ

ถ้าแฟนบ่โทรหา นั่นแหละแฟนเผลอ
ส่งเมสเสจก็รำคาญ แปลว่าแฟนเผลอ
อยู่ข้าง ๆ ก็ปิ๊งกัน แปลว่าแฟนเผลอ
ถ้าเฮาเป็นแฟนกัน ฮับฮองบ่มีเผลอ

หากว่าแฟนเจ้าเผลอ ข้อยจะไปเบิ่งแหย่
หากว่าแฟนเจ้าเผลอ จะพาไปที่ประนองแตง
หากว่าแฟนเจ้าเผลอ ข้อยจะหวานจนแข้วแมง
หากว่าแฟนเจ้าเผลอ เฮามาเจอกันต่อแลง

เบื่อจากเขาก็มาหา เบื่อกับเขาก็มาหา
อยู่ว่าเขามีปัญหา ก็เจอะกันเวลาแฟนเผลอ
หากว่าเขาบ่เอาใจ หากว่าเขาบ่เข้าใจ
อยู่กับเขานะเหนื่อยใจ ก็เจอะกันเวลาแฟนเผลอ

เบื่อจากเขาก็มาหา เบื่อกับเขาก็มาหา
อยู่ว่าเขามีปัญหา ก็เจอะกันเวลาแฟนเผลอ
หากว่าเขาบ่เอาใจ หากว่าเขาบ่เข้าใจ
อยู่กับเขานะเหนื่อยใจ ก็เจอะกันเวลาแฟนเผลอ

เจอะเวลาที่แฟนเผลอ