แผลในใจ

ฟังเพลง แผลในใจ

https://youtube.com/watch?v=8goN3ZVOvxw

เนื้อเพลง แผลในใจ

วันเวลา กับความไว้ใจ
กับชีวิตของคนหนึ่งคน
ทุ่มลงไป
ต้องทุ่มลงไปเท่าไหร่.
เพื่อจะมีใครสักคนหนึ่ง
ไว้เป็นเหมือนดังดวงใจ
จะเสียอะไร จะเสียเท่าไหร่
ฉันพร้อม จะทำ

แต่ความเป็นจริง
ที่เธอให้มา
ก็คือภาพเธอเดินจากไป
ทิ้งกันไป
มีแผลในใจให้จำ
ได้แค่รอย แผลลึกในใจ
ที่เธอนั้นเป็นคนทำ
กับภาพทรงจำ
ที่ย้ำกระหน่ำ ซ้ำๆ รอยแผล

นี่หรือคือการตอบแทน
ของคนที่รักและไว้ใจ
น่าขอบใจ
ที่เธอให้บทเรียนนี้
.นี่หรือคือการตอบแทน
ของคนที่รักและหวังดี
หรือว่าเป็น วิธีที่เธอคุ้นเคย
.วันเวลา กับความสัมพันธ์
ไม่มีค่าอะไรต่อไป
ถ้าคนเรา มันไม่มีใจให้กัน
จำอีกนานแผลนี้ในใจ
ที่เธอให้เป็นรางวัล
จะไม่มีวัน จะต้องมาเจ็บ
ซ้ำๆ รอยเก่า

ความเป็นจริง ที่เธอให้มา
ก็คือภาพเธอเดินจากไป
ทิ้งกันไป มีแผลในใจให้จำ
ได้แค่รอยแผลลึกในใจ
ที่เธอนั้นเป็นคนทำ
กับภาพทรงจำ
ที่ย้ำกระหน่ำ ซ้ำๆ รอยแผล
.นี่หรือคือการตอบแทน
ของคนที่รักและไว้ใจ
น่าขอบใจ
ที่เธอให้บทเรียนนี้
.นี่หรือคือการตอบแทน
ของคนที่รักและหวังดี
หรือว่าเป็น วิธีที่เธอคุ้นเคย
หรือว่าเป็น วิธีที่เธอคุ้นเคย