แผลเก่า

แผลเก่า

เนื้อเพลง แผลเก่า

ดนตรี..6..Bars
4…5…6
ค่ำคืนเปลี่ยวเหงากับตัวฉัน
ค้างอยู่ในฝันบทรักวันเก่า
เรื่องเธอกับฉัน
กรีดเป็นแผลยาว
เป็นร่องรอยบาด
ไม่เลือนลางหายไป
กล้ำกลืนและฝืนลืมวันนั้น
เมื่อวันเปลี่ยนผัน
เจ็บก็คงจาง
แต่ไม่ทันจะหาย
กลับโดนซ้ำเติม
ลงลึกรอยเก่า
กับเรื่องราวของเธอ
ไปจากฉันไม่ทันไร
ก็มีเขาเข้ามาแทน
ให้มันซ้ำรอยแผลเก่า
ที่ยังไม่หาย
ให้มันช้ำใจยิ่งกว่า ที่เคย
พยายามจะฝืนกล้ำกลืน
ลืมวันนั้น
วันเปลี่ยนผันเจ็บก็คงจาง
แต่ไม่ทันจะหาย
กลับโดนซ้ำเติม
ลงลึกรอยเก่า
กับเรื่องราวของเธอ
ไปจากฉันไม่ทันไร
ก็มีเขาเข้ามาแทน
ให้มันซ้ำรอยแผลเก่า
ที่ยังไม่หาย
ให้มันช้ำใจยิ่งกว่า
ที่เคย ได้รับ
ก็ยิ่งเจ็บ มันเจ็บขึ้นทุกที
เจ็บขึ้นทุกที
เจ็บจนทนแทบไม่ไหว
ฉันยังไม่พร้อม
ยังไม่พร้อม ไม่พร้อม
ดนตรี..8..Bars
6…7…8
ที่มันจะซ้ำรอยแผลเก่า
ที่ยังไม่หาย
ให้มันช้ำใจยิ่งกว่า
ที่เคย ได้รับ
ก็ยิ่งเจ็บ มันเจ็บขึ้นทุกที
เจ็บขึ้นทุกที
เจ็บจนทนแทบไม่ไหว
ฉันยังไม่พร้อม
ยังไม่พร้อม ไม่พร้อม
ที่มันจะซ้ำรอยแผลเก่า
ยังไม่หาย
ช้ำใจอีกครั้ง
ซ้ำรอยแผลเก่ายังไม่หาย
ช้ำใจยิ่งกว่า ที่เคย