แปลกแปลก

แปลกแปลก

เนื้อเพลง แปลกแปลก

ดนตรี 12 ห้อง..11…
12… ก็นึกว่าเข้าใจ
แบบที่จับเข่าคุยกัน
ก็นึกว่าเพื่อนเกลอ
แบบที่ว่าไหล่ชนกัน
แต่มาทีหลัง ไม่ค่อยดี
ถ้าเป็นอย่างนี้ ฉันชักไม่ได้การ
ดูจะมีปัญหานะ
ดนตรี 4 ห้อง..3…
4… ก็ชักไม่เข้าใจ
แบบที่ว่าแอบมองตา
กี่ครั้งที่พูดคุย
แบบว่าต้องใส่ลีลา
เมื่อไหร่กันหนอ ที่เปลี่ยนไป
ก็ทำให้ฉัน สงสัยตลอดมา
ฉันว่ามันแปลกแปลก เออ
แปลกขึ้นทุกวัน
ฉันว่าไปกันใหญ่ แปลกไปก็แล้วกัน
แปลกคน แปลกขึ้นทุกวัน
ฉันว่าไปกันใหญ่
อดใจมาหลายวัน ได้แต่บอก
ดนตรี 9 ห้อง..7…
8…9 ทำดีอย่างเดิม
ก็จะคบกันนาน
ทำดีต่อกัน แต่อย่าดีมากเกินไป
เอาไงก็เอา ถ้าไม่คิดการไกล
จะเป็นแบบไหน ไหน คิดดูให้ดี
ก็ชักไม่เข้าใจ
แบบที่ว่าแอบมองตา
กี่ครั้งที่พูดคุย
แบบว่าต้องใส่ลีลา
เมื่อไหร่กันหนอ ที่เปลี่ยนไป
ก็ทำให้ฉัน สงสัยตลอดมา
ฉันว่ามันแปลกแปลก เออ
แปลกขึ้นทุกวัน
ฉันว่าไปกันใหญ่ แปลกไปก็แล้วกัน
แปลกคน แปลกขึ้นทุกวัน
ฉันว่าไปกันใหญ่
อดใจมาหลายวัน
แปลก เออ
แปลกขึ้นทุกวัน
ฉันว่าไปกันใหญ่ แปลกไปก็แล้วกัน
แปลกคน แปลกขึ้นทุกวัน
ฉันว่าไปกันใหญ่
อดใจมาหลายวัน ได้แต่บอก