แปลกตรงที่หัวใจ

แปลกตรงที่หัวใจ

เนื้อเพลง แปลกตรงที่หัวใจ

Intro 4 Bars…3…
4… เพียงเจอกันครู่เดียว
วัน เมื่อวาน
เรา ก็เพียงแต่ ทักทาย
เราคุยเราพูดกัน
เพียง ไม่นาน
บางสิ่งบางอย่าง แปลกไป
แปลก ตรงที่เราเอง
เพิ่ง จะเจอะกัน
แปลก ใจที่เราต่าง คุ้นเคย
แปลก ดีถ้าจะเอ่ย
ว่าเรารักกัน
…. เพียงตามองจ้องตา
เพียง ครู่เดียว
เลี้ยวลงลึกไป ที่ใจ
เพียงใจกระทบใจ
เพียง นิดเดียว
บางสิ่งบางอย่าง แปลกไป
แปลก ตรงที่เราเอง
เพิ่ง จะเจอะกัน
แปลก ใจที่เราต่าง คุ้นเคย
แปลก ดีถ้าจะเอ่ย
ว่าเรารักกัน
…. นึกถึงความรู้สึก
มัน ก็แปลก
รักนี้เพียงแรก ที่เจอกัน
หวิว หวิว ล่องลอย
นุ่มนวลระรัวใจสั่น
แล้วเลยรักกัน ไปเอง
Solo 9 Bars…8…
9… นึกถึงความรู้สึก
มัน ก็แปลก
รักนี้เพียงแรก ที่เจอกัน
หวิว หวิว ล่องลอย
นุ่มนวลระรัวใจสั่น
แล้วเลยรักกัน ไปเอง
…. แปลก ตรงที่เราเอง
เพิ่ง จะเจอะกัน
แปลก ใจที่เราต่าง คุ้นเคย
แปลก ดีถ้าจะเอ่ย
ว่า เรารักกัน
…. แปลก ตรงที่เราเอง
เพิ่ง จะเจอะกัน
แปลก ใจที่เราต่าง คุ้นเคย
แปลก ดีถ้าจะเอ่ย
ว่า เรารักกัน