แบบนี้ก็สวย

แบบนี้ก็สวย

เนื้อเพลง แบบนี้ก็สวย

ดนตรี 12 Bars..10…
11…12. ว่า ไม่รวย
ว่า ไม่ค่อย–หล่อ
ว่า ให้พอ ยังไง ก็ได้ เลย
เถียง ซักคำ ฉัน ก็ไม่ เคย
ก็ทน ฟังได้ ทุกอย่าง
แต่ คราวนี้ ให้ ยอมได้–ไง
เล่น ว่าเรา หมดทาง ได้แอ้ม เธอ
ได้ ยังไง อย่างเงี้ยะ มันต้อง เจอ
ก็มัน จำเป็น ต้อง สั่ง–สอน
แบบนี้ มันก็สวย เด๊ะ
ก็คง ต้องลุย ให้รู้ กันหน่อย
แบบนี้ มันก็ แจ๋วเด๊ะ
ถ้าเธอแน่จริง ก็อย่าถอย
ไม่นานก็จะรู้ สวยเลย แน่นอน
ดนตรี 8 Bars..6…
7…8. ว่า ไม่รวย
ว่า ไม่ค่อย–หล่อ
ว่า ให้พอ ยังไง ก็ได้ เลย
เถียง ซักคำ ฉัน ก็ไม่ เคย
ก็ทน ฟังได้ ทุกอย่าง
แต่ คราวนี้ ให้ ยอมได้–ไง
เล่น ว่าเรา หมดทาง ได้แอ้ม เธอ
ได้ ยังไง อย่างเงี้ยะ มันต้อง เจอ
ก็มัน จำเป็น ต้อง สั่ง–สอน
แบบนี้ มันก็สวย เด๊ะ
(แบบนี้ มันก็สวย เด๊ะ)
ก็คง ต้องลุย ให้รู้ กันหน่อย
แบบนี้ มันก็ แจ๋วเด๊ะ
(แบบนี้ มันก็ แจ๋วเด๊ะ)
ถ้าเธอแน่จริง ก็อย่าถอย
ไม่นานก็จะรู้ สวยเลย แน่นอน
ดนตรี 8 Bars..6…
7…8. แบบนี้ มันก็สวย เด๊ะ
(แบบนี้ มันก็สวย เด๊ะ)
ก็คง ต้องลุย ให้รู้ กันหน่อย
แบบนี้ มันก็ แจ๋วเด๊ะ
(แบบนี้ มันก็ แจ๋วเด๊ะ)
ถ้าเธอแน่จริง ก็อย่าถอย
ไม่นานก็จะรู้
แบบนี้ มันก็สวย เด๊ะ
(แบบนี้ มันก็สวย เด๊ะ)
ก็คง ต้องลุย ให้รู้ กันหน่อย
แบบนี้ มันก็ แจ๋วเด๊ะ
(แบบนี้ มันก็ แจ๋วเด๊ะ)
ถ้าเธอแน่จริง ก็อย่าถอย
ไม่นานก็จะรู้ สวยเลย แน่นอน