แต๊นา

แต๊นา

เนื้อเพลง แต๊นา

อีน้องสาวจี่มีแฟนแล้วกา
เป็นลูกสาวไผช่างถูกใจ๋แต้นา
ใค่ได้ใจดวงน้อยของน้องนั้นมา
บ่สนแม้ว่าไผจะผูกใจ๋ได้ก็ตาม
..อ้ายฮื้อไปหมดแล้วทั้งใจ
บ่เผื่อใจ๋ไว้เลย
ยอมเสี่ยงเพื่อฮักยิ่งใหญ่
ฮื้อน้องขะใจ๋มาฮับ
ไปหน่อยแม่สาวน้อยตาใส
ว่าจ่ะได ฮับใจ๋อ้ายไว้ได้ก่อ
..จะฮื้อยะจะไดก็บอกมา
ต้องใช้เวลาแฮ่มเต้าใด
อ้ายนี้ถ้าตั๋วจะแบ่งใจ
หื้อกันสักหน่อย
หื้อย่ะจะไดก็บอกมา
บ่ได้ฮักใครบ่อยๆ
ใจนี้มันเต็มด้วยฮักที่รอปล่อยฮื้อเธอ
..อีน้องสาวใสมีไผฮักแล้วก่อนา
เป็นดีถูกใจ๋ดูไปก็งามตา
ใค่ได้ก่อใค่ได้ใจ๋น้องนั้นมา
บ่สนแล้วว่าไผจะผูกใจ๋ได้ก็ตาม
..อ้ายฮื้อไปหมดแล้วทั้งใจ
บ่เผื่อใจ๋ไว้เลย
ยอมเสี่ยงเพื่อฮักยิ่งใหญ่
ฮื้อน้องขะใจ๋มาฮับ
ไปหน่อยแม่สาวน้อยตาใส
ว่าจ่ะได ฮับใจ๋อ้ายไว้ได้ก่อ
..จะฮื้อยะจะไดก็บอกมา
ต้องใช้เวลาแฮ่มเต้าใด
อ้ายนี้ถ้าตั๋วจะแบ่งใจ
หื้อกันสักหน่อย
หื้อย่ะจะไดก็บอกมา
บ่ได้ฮักใครบ่อยๆ
ใจนี้มันเต็มด้วยฮักที่รอปล่อยฮื้อเธอ
…ดนตรี…

..อ้ายฮื้อไปหมดแล้วทั้งใจ
บ่เผื่อใจ๋ไว้เลย
ยอมเสี่ยงเพื่อฮักยิ่งใหญ่
ฮื้อน้องขะใจ๋มาฮับ
ไปหน่อยแม่สาวน้อยตาใส
ว่าจ่ะได ฮับใจ๋อ้ายไว้ได้ก่อ
..จะฮื้อยะจะไดก็บอกมา
ต้องใช้เวลาแฮ่มเต้าใด
อ้ายนี้ถ้าตั๋วจะแบ่งใจ
หื้อกันสักหน่อย
หื้อย่ะจะไดก็บอกมา
บ่ได้ฮักใครบ่อยๆ
ใจนี้มันเต็มด้วยฮักที่รอปล่อยฮื้อเธอ
..อีน้องสาวจี่มีแฟนแล้วกา
เป็นลูกสาวไผช่างถูกใจ๋แต้นา
ใค่ได้ใจดวงน้อยของน้องนั้นมา
บ่สนแม้ว่าไผจะผูกใจ๋ได้ก็ตาม
…ดนตรี…
..จะฮื้อยะจะไดก็บอกมา
ต้องใช้เวลาแฮ่มเต้าใด
อ้ายนี้ถ้าตั๋วจะแบ่งใจ
หื้อกันสักหน่อย