แค่เพียงรักเธอ

แค่เพียงรักเธอ

เนื้อเพลง แค่เพียงรักเธอ

ดนตรี 9 ห้อง..7…8…
9 ทางยังอีกไกล ให้เธอได้ค้นหา
ยังมีเวลา คว้าดาวดังใจ
และยังมีคน เวียนวนเข้ามามากมาย
เป็นคนสุดท้าย ได้ครองใจของเธอ
และฉันคนนี้ ที่มีใจให้กัน
ตั้งแต่วัน ได้พบเจอ
เวลาเนิ่นนาน ผูกพันเพียงฉันและเธอ
แต่ไม่เคย กักขังหัวใจกัน
อยากให้เธอมองไปไกล ไกล ก่อน
ลองมองดู ใคร ใคร ก่อน
อาจพบใครคนใหม่
เพียบพร้อมดั่งที่ใจใฝ่ฝัน
เป็นคนนั้นของเธอ
จะเป็นยังไงไม่สำคัญ
ความต้องการฉันเพียง แค่รักเธอ
ดนตรี 5 ห้อง..3…4…
5 เธออาจเจอใคร ใครคนสำคัญ
ที่เธอต้องการ รักเขาลองดู
แต่คนที่คอย คนที่เฝ้าคอยเธออยู่
เธอคงจะรู้ ว่าอยู่ตรงที่เดิม
และฉันคนนี้ ที่มีใจให้กัน
ตั้งแต่วัน ได้พบเจอ
เวลาเนิ่นนาน ผูกพันเพียงฉันและเธอ
แต่ไม่เคย กักขังหัวใจกัน
อยากให้เธอมองไปไกล ไกล ก่อน
ลองมองดู ใคร ใคร ก่อน
อาจพบใครคนใหม่
เพียบพร้อมดั่งที่ใจใฝ่ฝัน
เป็นคนนั้นของเธอ
จะเป็นยังไงไม่สำคัญ
ความต้องการฉันเพียง แค่รักเธอ
ดนตรี 8 ห้อง..7…
8… เพราะฉันคนนี้ ที่มีใจให้กัน
ตั้งแต่วัน ได้พบเจอ
เวลาเนิ่นนาน ผูกพันเพียงฉันและเธอ
แต่ไม่เคย กักขังหัวใจกัน
อยากให้เธอมองไปไกล ไกล ก่อน
ลองมองดู ใคร ใคร ก่อน
อาจพบใครคนใหม่
เพียบพร้อมดั่งที่ใจใฝ่ฝัน
เป็นคนนั้นของเธอ
จะเป็นยังไงไม่สำคัญ
ความต้องการฉันเพียง แค่รักเธอ
ดนตรี 8 ห้อง..6…7…
8.. ก็อยากให้เธอมองไปไกล ไกล ก่อน
ลองมองดู ใคร ใคร ก่อน
อาจพบใครคนใหม่
เพียบพร้อมดั่งที่ใจใฝ่ฝัน
เป็นคนนั้นของเธอ
จะเป็นยังไงไม่สำคัญ
ความต้องการฉันเพียง แค่รักเธอ