แค่สักคน

แค่สักคน

เนื้อเพลง แค่สักคน

วังวนชีวิตเดิมๆ
ตื่นนอนมาพบตัวเอง
ฟังเพลงดูหนังคนเดียว
ไม่มีใครข้างกัน ชีวิต
ฉันไม่ต้องการเป็นอย่างนี้
มันเหงาในหัวใจ กี่ร้อย
ตั้งกี่ล้านคนอยู่บนโลกนี้
อยากจะขอแค่สักคน
เข้ามาเติมเต็ม
ที่ตรงกลางหัวใจ
.ไม่ได้หวังว่าเขาคนนั้น
จะต้องสวย
ไม่ได้หวังว่าเขาต้องรวย
และดีเหนือใคร
ไม่ได้หวัง
และไม่ได้สนอดีตเขาเป็นไง
แต่ที่รู้เขาคืออนาคตฉัน
จากนี้ตลอดไป
….ดนตรี..
วังวนชีวิตเดิมๆ
หากใครมาพลิกมันไป
ใจเดียวที่ฉันเองมี
จะยอมให้เขาเลย ชีวิต
ฉันไม่ต้องการเป็นอย่างนี้
มันเหงาในหัวใจ กี่ร้อย
ตั้งกี่ล้านคนอยู่บนโลกนี้
อยากจะขอแค่สักคน
เข้ามาเติมเต็ม
ที่ตรงกลางหัวใจ
.ไม่ได้หวังว่าเขาคนนั้น
จะต้องสวย
ไม่ได้หวังว่าเขาต้องรวย
และดีเหนือใคร
ไม่ได้หวัง
และไม่ได้สนอดีตเขาเป็นไง
แต่ที่รู้เขาคืออนาคตฉัน
จากนี้ตลอดไป
….ดนตรี…..
ไม่ได้หวังว่าเขาคนนั้น
จะต้องสวย
ไม่ได้หวังว่าเขาต้องรวย
และดีเหนือใคร
ไม่ได้หวัง
และไม่ได้สนอดีตเขาเป็นไง
แต่ที่รู้เขาคืออนาคตฉัน
จากนี้ตลอดไป