แค่ลมปาก

แค่ลมปาก

เนื้อเพลง แค่ลมปาก

เป็นคำๆ หนึ่งที่เธอเคยบอก
เป็นคำๆ หนึ่งที่มัดใจ
ทำคนๆ หนึ่งให้คิดไปไกล
คือคำที่บอกว่ารักกัน

มันคงไม่มีความหมาย
ถ้าปากกับใจ ไม่ตรงกัน

รักกันแค่เพียงลมปาก
ไม่ลึกถึงข้างใน
ฉันไม่รู้ถึงหัวใจ
ในความคิดของเธอ
เพราะว่ารักเพียงแค่ลมปาก
ที่ฉันนั้นได้เจอ
เพราะคำพูด เดียวของเธอ
มันอาจจะไม่จริง

ถ้าเป็นแค่คำที่เธอลวงหลอก
ก็คงจะทำให้เสียใจ
ถ้าตัวเธอยังไม่มั่นใจ
ก็อย่าเพิ่งบอกว่ารักกัน

มันคงไม่มีความหมาย
ถ้าปากกับใจ ไม่ตรงกัน

รักกันแค่เพียงลมปาก
ไม่ลึกถึงข้างใน
ฉันไม่รู้ถึงหัวใจ
ในความคิดของเธอ
เพราะว่ารักเพียงแค่ลมปาก
ที่ฉันนั้นได้เจอ
เพราะคำพูด เดียวของเธอ
มันอาจจะไม่จริง

มันคงไม่มีความหมาย
ถ้าปากกับใจ ไม่ตรงกัน

รักกันแค่เพียงลมปาก
ไม่ลึกถึงข้างใน
ฉันไม่รู้ถึงหัวใจ
ในความคิดของเธอ
เพราะว่ารักเพียงแค่ลมปาก
ที่ฉันนั้นได้เจอ
เพราะคำพูด เดียวของเธอ
มันอาจจะไม่จริง

รักกันแค่เพียงลมปาก
เพราะว่ารักเพียงแค่ลมปาก