แค่มอง

แค่มอง

เนื้อเพลง แค่มอง

ดนตรี..12..Bars
10…11…12
ไม่ว่าเธอจะเดินข้างใคร
มีใครมากมายอยู่ในหัวใจ
พร่ำเพ้อกับใครอย่างไร
ตัวฉันเพียงแอบหวังดี
เธอจะมีใครมากมายข้างกาย
จะดีจะเลวไม่ไปสนใจ
ใส่ใจอะไร
ตัวฉันขอเพียงแค่มอง
ด้วยความรัก
ไม่คิดจะไปจับจองครอบครอง
เฝ้ามองด้วยความรัก
ไม่คิดแย่งชิงเธอมาครอบครอง
ไม่ว่าเธอจะยืนข้างใคร
มีใครมากมายอยู่ในหัวใจ
พร่ำเพ้อกับใครอย่างไร
ตัวฉันเพียงแอบหวังดี
เธอจะมีใจให้ใครหลายคน
จะมองตรงมาทำตาซุกซน
เล่นกลกับคน
ไม่สนขอเพียงแค่มอง
ด้วยความรัก
ไม่คิดจะไปจับจองครอบครอง
เฝ้ามองด้วยความรัก
ไม่คิดแย่งชิงเธอมาครอบครอง
ด้วยความรัก
ไม่คิดจะไปจับจองครอบครอง
เฝ้ามองด้วยความรัก
ไม่คิดแย่งชิงเธอมาครอบครอง
ดนตรี..32..Bars
30…31…32
ไม่ว่าเธอจะยืนข้างใคร
มีใครมากมายอยู่ในหัวใจ
พร่ำเพ้อกับใครอย่างไร
ตัวฉันเพียงแอบหวังดี
เธอจะมีใครมากมายข้างกาย
จะดีจะเลวไม่ไปสนใจ
ใส่ใจอะไร
ตัวฉันขอเพียงแค่มอง
ด้วยความรัก
ไม่คิดจะไปจับจองครอบครอง
เฝ้ามองด้วยความรัก
ไม่คิดแย่งชิงเธอมาครอบครอง
ไม่ว่าเธอจะยืนข้างใคร
มีใครมากมายอยู่ในหัวใจ
พร่ำเพ้อกับใครอย่างไร
ตัวฉันเพียงแอบหวังดี
เธอจะมีใจให้ใครหลายคน
จะมองตรงมาทำตาซุกซน
เล่นกลกับคน
ไม่สนขอเพียงแค่มอง
ด้วยความรัก
ไม่คิดจะไปจับจองครอบครอง
เฝ้ามองด้วยความรัก
ไม่คิดแย่งชิงเธอมาครอบครอง
ด้วยความรัก
ไม่คิดจะไปจับจองครอบครอง
เฝ้ามองด้วยความรัก
ไม่คิดแย่งชิงเธอมาครอบครอง
ไม่คิดแย่งชิงเธอมาครอบครอง
ดนตรี..15..Bars
13…14…15
ด้วยความรัก