แค่นิยาย

แค่นิยาย

ฟังเพลง แค่นิยาย

เนื้อเพลง แค่นิยาย

เคยถามใจว่าเหตุใดความรัก
เปรียบเหมือนแสงไฟส่องทาง
บางครากับเหมือนไฟเผาใจ
คงเหมือนกัน
ดั่งตัวเธอและฉัน
บทแรกรักกันจะตาย
บทสุดท้ายคือน้ำตา
ล้มทั้งยืนแทบจะมลาย
ทุ่มเททั้งใจที่สุดต้องช้ำ
จนเจียนตาย
เตือนหัวใจให้พอเสียที
เรื่องราวที่มีให้มันจบลง
วันสุดท้าย
ที่ใจจะจำว่าเคยรักใคร
รักที่ผ่านมาก็แค่นิยาย
ไม่มีความหมาย
ก็แค่ฝันร้ายทรมาน
ลมหายใจ
มันไม่มีความหมาย
หมดไม่เหลือความศรัทธา
ในคำว่ารักที่เข้าใจ
มันทรมาน มันทรมาน
ล้มทั้งยืนแทบจะมลาย
ทุ่มเททั้งใจที่สุดต้องช้ำ
จนเจียนตาย
เตือนหัวใจให้พอเสียที
เรื่องราวที่มีให้มันจบลง
วันสุดท้าย
ที่ใจจะจำว่าเคยรักใคร
รักที่ผ่านมาก็แค่นิยาย
ไม่มีความหมาย
ก็แค่ฝันร้าย
วันสุดท้าย
ที่ใจจะจำว่าเคยรักใคร
รักที่ผ่านมาก็แค่นิยาย
ไม่มีความหมาย
ก็แค่ฝันร้าย ทรมาน

นิยาย จบลงเพียงเท่านี้
พอแค่นี้
มันไม่จริง ตื่นจากฝันเสียที
ให้มันเป็นวันสุดท้าย
ที่ใจจะจำว่าเคยรัก
เป็นวันสุดท้าย
ที่ใจจะจำ
ว่าเจ็บจากรักจนตาย
เพราะเธอ