แค่ก้าวเดียว

แค่ก้าวเดียว

เนื้อเพลง แค่ก้าวเดียว

ดนตรี 4 Bars..2…3…
4.ก็แค่เพียงก้าวเดียว เท่านั้น
ก้าวเดียว เท่านั้น ที่ฉันช้าจนเกินไป
เมื่อเจอกับเธอ ก็สาย
เมื่อเธอกลายเป็นของใคร
ก่อนเราได้ เจอกัน
..ผิดที่มาช้าไป เท่านั้น แค่เพียง เท่านั้น
มันก็ช้ำจนเกินพอ
ไม่มีสิทธิ์ใด จะตัดพ้อ
ได้แต่ทน เฝ้ารอ อย่างคนสิ้นหวังไปวันวัน
..ฟ้า ได้ส่งให้สอง เรา มาเกิด
และส่งให้เรามา พบกัน
..ทำ ให้ใจ สองใจ ตรงกัน
แต่ว่ามัน มันสาย เกิน ไป
..ไม่ต้องการแย่งเธอ จากเขา
เขาคง จะเศร้า ยามที่เสีย เธอไป
ก็ต้องยอม ตัดใจ ได้แต่เดิน หนีไป
จากไปเงียบเงียบโดยลำพัง
ดนตรี 8 Bars..6…7…
8…ฟ้า ได้ส่งให้สอง เรา มาเกิด
และส่งให้เรามา พบกัน
..ทำ ให้ใจ สองใจ ตรงกัน
แต่ว่ามัน มันสาย เกิน ไป
..ไม่ต้องการแย่งเธอ จากเขา
เขาคง จะเศร้า ยามที่เสีย เธอไป
ก็ต้องยอม ตัดใจ ได้แต่เดิน หนีไป
จากไปเงียบเงียบโดยลำพัง…