แขกครวญ

เนื้อเพลง แขกครวญ

…ดนตรี.8.Bars…6…7…
8…อยู่อินเดีย
.เที่ยวจนเสีย.ละเหี่ยหัวใจ
.เมืองไหนๆ
.ฉันเคยไป.ฝันใฝ่สตรี
.เห่ฮัดช้า
.หาแฟนใหม่.หาได้ไม่ดี
.ครั้นถึงไทยนี่
.ดีนั้นซิ.หามีไม่มา
..โอ้เมืองไทย.อยู่แห่งไหน
.เหมือนใกล้วิมาน
.ตาหวานๆ
.เหมือนจะวานฉันอ่านอุรา
.เห่ฮัดเล่
.หลงเสนห์.หลงเล่ห์มารยา
.ฉันฝันไปว่า
.งูสามวา.เลื้อยมาพันร่าง
.อกแขกหนุ่ม
.มันร้อน.มันรุมรนไฟ
.มันหลงอะไรๆ
.ซะใจครวญคร่ำ
.หัวใจครวญคราง
.ฉันรักเมืองไทย
.หลงรักสาวไทยไม่สร่าง
.กาโห้.ใครอกว่างๆ
.โปรดรักบัง.นะบังไหว้วอน
..โอ้คนไทย
.ถ้าคนไหน.จะใคร่รักเรา
.จะรักเขา.แล้วเลยเอา
.สาวเจ้าแต่งงาน
.สลามมะนา
.ขอบูชา.ผีป่าซาตาน
.สิงซึ้งทรวงซ่าน
.ดาลฤดี.ซักทีเถิดน่า
..ดนตรี.4.Bars.2…3…
4…อยู่อินเดีย
.เที่ยวจนเสีย.ละเหี่ยหัวใจ
.เมืองไหนๆ
.ฉันเคยไป.ฝันใฝ่สตรี
.เห่ฮัดช้า
.หาแฟนใหม่.หาได้ไม่ดี
.ครั้นถึงไทยนี่
.ดีนั้นซิหามีไม่มา
.โอ้เมืองไทยอยู่แห่งไหน
.เหมือนใกล้วิมาน
.ตาหวานๆ
.เหมือนจะวาน.ฉันอ่านอุรา
.เห่ฮัดเล่
.หลงเสนห์.หลงเล่ห์มารยา
.ฉันฝันไปว่า
.งูสามวา.เลื้อยมาพันร่าง
.อกแขกหนุ่ม
.มันร้อน.มันรุมรนไฟ
.มันหลงอะไรๆ

.ซะใจครวญคร่ำ
.หัวใจครวญคราง
.ฉันรักเมืองไทย
.หลงรักสาวไทยไม่สร่าง
.กาโห้.ใครอกว่างๆ
.โปรดรักบัง.นะบังไหว้วอน
..โอ้คนไทย
.ถ้าคนไหน.จะใคร่รักเรา
.จะรักเขา
.แล้วเลยเอาสาวเจ้าแต่งงาน
.สลามมะนา
.ขอบูชา.ผีป่าซาตาน
.สิงซึ้งทรวงซ่าน
.ดาลฤดี.ซักทีเถิดน่า