เฮ้อ (Her)

เฮ้อ (Her)

เนื้อเพลง เฮ้อ (Her)

เฮ้อ ได้แต่ถอนหายใจเบา ๆ
วันนี้เราต้องทำอย่างไร
เพื่อให้เธอที่มันเจ็บช้ำ
ไม่แย่ลงไป กว่านี้

ได้แต่ถอนหายใจทั้งวัน
วันนี้มันไม่มีเธอแล้ว
จะรักษาเยียวยาให้ใจ
ให้หายดี ได้อย่างไร
ต้องอยู่อย่างนี้ อีกนานแค่ไหน

เหลือ เพียงความหลังที่สวยงาม
ภาพวันเก่าที่เราได้กุมมือกันนั้นยังไม่จาง
รูปที่อยู่ตรงนั้นยังทำให้ฉัน ยิ่งพร่ำเพ้อ
ฉันอยากจะ ยื้อเวลา ให้ฉันได้มีโอกาส
เพื่อเรียนรู้วิธีรับมือกับการจากลา
เพราะตอนนี้ฉันทำได้เพียง ถอนหายใจ

จะเดินไปไหนมันก็ยังเหงา
ถึงมีผู้คนมากมายรายล้อม เรา
ความเศร้า ยังอยู่ ไม่ไปไหน
ต้องอยู่อย่างนี้ อีกนานแค่ไหน

เหลือ เพียงความหลังที่สวยงาม
ภาพวันเก่าที่เราได้กุมมือกันนั้นยังไม่จาง
รูปที่อยู่ตรงนั้นยังทำให้ฉัน ยิ่งพร่ำเพ้อ
ฉันอยากจะ ยื้อเวลา ให้ฉันได้มีโอกาส
เพื่อเรียนรู้วิธีรับมือกับการ จากลา
เพราะตอนนี้ฉันทำได้เพียง ถอนหายใจ

เวลาแห่งความสุขเหล่านั้น มันงดงาม
จนฉันต้องทำใจ ปล่อย