เห็นหน้าดีกว่าเห็นเบอร์

เห็นหน้าดีกว่าเห็นเบอร์

เนื้อเพลง เห็นหน้าดีกว่าเห็นเบอร์

บ่ต้องโทรมา
มีเวลา สิไปหา ดอก
สิไปหยิก ไปหยอก
ไปบอกฮักใกล้ๆหู
ห่างกันซ่ำได๋
หัวใจยังเก็บไว้อยู่
ย่านแต่เจ้านั่นบู๋
ดูใจ ให้ไผ บ่หนอ
.หมื่นคำนำสาย
มันบ่ได้คือไปเห็นหน้า
ได้เห็นหู เห็นตา
สัญญา ฮักกันอี๋อ๋อ
ได้ฟังเหตุผล
หน้ามล สิรับได้บ่
เสียงตามสายจ้อๆ
บ่ซ่ำได้เห็นตัวจริง
.อย่าฟ่าวหน้างอ
อ้ายบ่ได้เปลี่ยนไป
สาวๆคนไหน
ตัวอ้ายบ่เคยสุงสิง
คึดฮอดสิตาย
อยากอยู่ใกล้อยากไปคำคีง
หัวใจบ่เคยไหวติง
อยู่คิ่งนิ่ง กับเจ้าเท่านั้น
.บ่ต้องโทรมา
มีเวลา สิไปหา ดอก
หากมีไผ มาหยอก
ให้บอกอ้าย อย่าได้หัน
อดใจก่อนเด้อ
ไว้เจอ สิให้รางวัล
อ้ายสิไป ปลอบขวัญ
วันนั้นสิหอมแก้มแดง
บ่ต้องโทรมา
มีเวลา สิไปหา ดอก
หากมีไผ มาหยอก
ให้บอกอ้าย อย่าได้หัน
อดใจก่อนเด้อ
ไว้เจอ สิให้รางวัล
อ้ายสิไป ปลอบขวัญ
วันนั้นสิหอมแก้มแดง